Kontakt

Årets Butik

Med detta pris vill vi uppmärksamma butiker som driver butik med drivkraft, nytänkande och glädje.

Årets Butik kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare. För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Butik ska

  • äga företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Butik