Kontakt

Årets Företagare

Stipendiet delas ut till enskild företagare inom kommunen vilken genom sina insatser bidragit till utvecklingen av ett positivt företagsklimat i kommunen även bidrar till att göra kommunen attraktivare som etableringsalternativ vid start av nya företag. Ett företag som under året utfört en prestation som gjort avtryck i kommunen och som genom sitt sätt att vara fungerat som en positiv förebild för andra företagare i kommunen.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets företagare ska

  • äga företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets företagare. Årets företagare kan även vara nominerad i någon av de andra kategorierna.