Kontakt

Årets Nykomling

Nya framgångsrika och engagerande företagare ska uppmärksammas. Dessa utgör en motor och inspiration till utveckling av fler företagare.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Nykomling ska

  • ha drivit företaget i högst tre år och göra det aktivt
  • äga företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Nykomling.