Kontakt

Årets Tillverkande företag

I Tierps kommun finns många tillverkande företag. Det kan röra sig om allt från mat till avancerade högteknologiska produkter. Med detta pris vill vi uppmärksamma de företagare som med stort engagemang fortsätter att bevara och utveckla denna typ av företagande.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Tillverkande företag ska

  • producera varor
  • äga företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Tillverkande Företag.
Årets Tillverkande företag kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare.