Kontakt

Årets Tjänsteföretag

Tjänsteföretag är en av många branscher som är viktiga för Tierps kommuns utveckling. Ett tjänsteföretag kan vara ex frisör, massör, hantverkare, ekonom, turistföretagare, marknadsförare, konsult - och mycket mer.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets Tjänsteföretag ska

  • producera tjänster
  • äga företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för andra företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ, innovativ och företagsam på ett sätt som utvecklar och bidrar till Tierps kommuns företagsklimat
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets Tjänsteföretag. Årets Tjänsteföretag kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare.