• 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

 • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

 • 2020-07-27 - Störningar i eldistribution och telefoni

 • 2020-07-21 - Fler cykelvägar önskas i hela Tierps kommun

 • 2020-07-17 - Varning - nu blommar jättelokan

 • 2020-07-15 - Tyck till om utvecklingen av Örbyhus centrum

 • 2020-07-09 - Vendelbadet: Öppning för utomhusbad 2021

 • 2020-07-02 - Fler studenter med examensbevis från Högbergsskolan

 • 2020-06-26 - Nya brygglägen lyfter kanotled

 • 2020-06-25 - Håll huvudet kallt när det är varmt

Kontakt

Digitalt möte för Tierps kommuns näringsliv med anledning av Coronaviruset, onsdag 25 mars kl 15-16

På grund av den situation som råder där fysiska möten inte är att rekommendera bjuder vi in till ett digitalt möte för att få en bättre lägesbild över pandemins påverkan på näringslivet i Tierps kommun.

Vi har stor förståelse för den mycket svåra situation som näringslivet befinner sig i. Allt från mindre företag inom service, besöksnäring och restauranger till större internationella företag inom tillverkning upplever idag en situation olik någon tidigare. Det är en tid när vi alla behöver hjälpas åt och tillsammans hitta lösningar på de problem som uppstår.

För att får en bättre lägesbild över pandemins påverkan på näringslivet i Tierps kommun bjuder vi in dig att delta i ett digitalt möte.

Ett möte där du kan:

 • delge information om du vill och få information.
 • ställa frågor – vissa som vi kanske kan besvara, andra som vi kan ta vidare till våra regionala samarbetspartners såsom Region Uppsala, Almi och Handelskammaren.

Förhoppningsvis kan vi kanske också komma fram till kreativa lösningar hur vi på bästa sätt kan hjälpas åt tiden framöver.

På mötet deltar

Randi Graungaard, kommundirektör
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och Näringslivschef
Camilla Werme, ordförande Företagare i Tierps kommun
Mats Johansson, ÖTV-företagarförening
Jakob Juurriaanse, LRF-kommungrupp

Anmälan via formulär nedan.
Länk för inloggning till mötet skickas i separat e-post innan mötet äger rum.

Vid frågor kontakta Lena Wänkkö, tfn 0293-21 86 26

Välkommen!

Anmälningsformulär

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 mars klockan 12.00.