• 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

  • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

  • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

  • 2020-11-13 - Information om coronaviruset

  • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

  • 2020-11-02 - Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

  • 2020-10-16 - Minister fullmatad med kulturarv och motion

  • 2020-10-09 - Landshövdingen på coronasäkert besök vid Hjällsjön i Söderfors

  • 2020-10-02 - KF i korthet 22 september 2020

  • 2020-10-01 - Besöksförbudet hävt - men fortsätt gärna besöka dina anhöriga online

Kontakt

Vill du vara med och leverera livsmedel till Tierps kommun? Välkommen till digital informationsträff 2 december kl 18:30

För att öka självförsörjningsgraden, stärka vår landsbygd och uppnå våra miljö- och hållbarhetsmål behövs mer lokal matproduktion - därför vill Tierps kommun öka andelen lokalt producerade varor i kommunens alla verksamheter.

För att tillsammans öka andelen lokalt producerad mat pågår projektet Mer närproducerad mat i Tierps kommun (NärMat). Projektet pågår i ett år från september 2020 och har en projektanställd på 50 procent.

Syftet med projektet är att korta levsmedelskedjor och är ett avstamp för att främja lokal mat- produktion och konsumtion. Med i projektet är dessutom kommunens kostchef, måltidschef, upphandlingsjurist, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare samt representant från LRF.

Tierps kommun ska bland annat införa en alternativ metod för upphandling av livsmedel. Detta för att möjliggöra för fler och mindre lokala aktörer att leverera mat till kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem (DIS) så kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder.

Under hösten anordnas två träffar för informationsspridning samt diskssion hur vi tillsammans kan öka andelen lokalproducerad mat i Tierps kommun.

Fakta digital informationsträff

Dag och tid: onsdag 2 december kl 18:30-20:30 via Zoom.

Plats: Föreläsningen sker digitalt via verktyget Zoom. Du kan delta via dator, surfplatta eller mobiltlelefon. Om du använder din mobiltelefon behöver du ladda ner Zoom-appen i förväg.

Anmälan: Anmäl dig till narmat@tierp.se,
Efter anmälan får du en länk till den digitala informationsträffen

Välkommen!

Vänligen,

Isabelle Axelsson

Projektledare NärMat