• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt

Annika R Malmberg

Fokusträffar och inspirationsträffar - Projektet NärMat bjuder in till flertalet träffar under våren och sommaren

Tillsammans med ÄT UPPsala län anordnas under våren 2021 en rad träffar för att kombinera nätverkande med inslag från både forskning och praktiska exempel.

NärMat och ÄT UPPsala län vill tillsammans spåna kring nya affärsmöjligheter, trender, logiska lösningar och möjligheten till en ny produktion av varor som kommunen och samhället efterfrågar men som saknas idag. Tanken är att skapa plattformar och hjälpa de entreprenörer som vill starta eller utveckla sin verksamhet, visa på marknadsbehov och best practice liksom bidra med kunskap inom fältet.

Övergripande fakta

Arrangör: Tierps kommun i samarbete med ÄT UPPsala län

Dag och tid: Varierande, läs nedan för specifik information

Plats: Träffarna är öppna för alla intresserade och sker i Tierps kommunhus eller/och digitalt via Zoom, om inget annat anges.

Kostnad: Kostnadsfritt

Program

Olika program beroende på tillfälle, läs mer specifik beskrivning för varje tillfälle nedan.

Välj tema och datum som passar dig!

Digital fokusträff: Logistik och distrubution 18 februari 15-17:30 via Zoom - genomförd 

Digital fokusträff: Dynamiskt inköpssystem (DIS) 3 mars 13-15:00 via Zoom - genomförd 

Digital inspirationsträff: Grödor och förädling 18 mars 13-16:30, via Zoom - genomförd

Digital anbudsskola: Praktisk utbildning i det Dynamiska inköpssystemet (DIS) 8 april kl 19-20:00 via Zoom - genomförd

Digital föreläsning och panelsamtal: Det våras för närproducerat? 14 april kl 15-16:30 via Zoom - genomförd

Digital inspirationsträff: Kommuner som går före 20 april 13-16:30, via Zoom - genomförd

Fokusträff: Samtal med folkhälsokoordinator om hälsa och mat 8 maj 10:30-12:00, Eriks Torg Örbyhus - genomförd

Nätverksträff: Centrum för mathantverk i Skärplinge 1 juni 10-11:30, Valnäsvägen 3, Skärplinge - genomförd

Nätverksträff Centrujm för mathantverk i Skärplinge 27 juli 15-16:30 - henomförd

Passar inte något av datumen eller du undrar över någonting tveka inte att höra av dig via

e-post

Välkommen!
Isabelle Axelsson, projektledare NärMat


 

 

Information om projektet NärMat

För att tillsammans öka andelen lokal mat i kommunens skolor och äldreomsorg pågår projektet - Mer närproducerad mat i Tierps kommun (NärMat). Projektet sker genom Jordbruksverkets stöd för att korta livsmedelskedjor och är ett avstamp för att främja lokal mat-produktion och konsumtion.

Tierps kommun ska bland annat införa en alternativ metod för upphandling av livsmedel. Detta för att möjliggöra för fler och mindre lokala aktörer att leverera mat till kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem (DIS) så kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder.

Projektets styrgrupp består av kommunens kostchef, måltidschef, upphandlingsjurist, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare samt ordföranden i LRF kommungrupp.

Projektet och träffarna innebär ett avstamp för att främja lokal matproduktion och på lång sikt öka självförsörjningsgraden. Vi vet inte exakt hur vägen framåt kommer se ut, men vi tar oss fram tillsammans!

Projektet NärMat - Mer närproducerad mat i Tierps kommun