• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakt

Annika R Malmberg

Fokusträffar och inspirationsträffar - Projektet NärMat bjuder in till flertalet träffar under våren

Tillsammans med ÄT UPPsala län anordnas under våren 2021 en rad träffar för att kombinera nätverkande med inslag från både forskning och praktiska exempel.

NärMat och ÄT UPPsala län vill tillsammans spåna kring nya affärsmöjligheter, trender, logiska lösningar och möjligheten till en ny produktion av varor som kommunen och samhället efterfrågar men som saknas idag. Tanken är att skapa plattformar och hjälpa de entreprenörer som vill starta eller utveckla sin verksamhet, visa på marknadsbehov och best practice liksom bidra med kunskap inom fältet.

Övergripande fakta

Arrangör: Tierps kommun i samarbete med ÄT UPPsala län

Dag och tid: Varierande, läs nedan för specifik information

Plats: Träffarna är öppna för alla intresserade och sker i Tierps kommunhus eller/och digitalt via Zoom, om inget annat anges.

Kostnad: Kostnadsfritt

Program

Olika program beroende på tillfälle, läs mer specifik beskrivning för varje tillfälle nedan.

Information om projektet NärMat

För att tillsammans öka andelen lokal mat i kommunens skolor och äldreomsorg pågår projektet - Mer närproducerad mat i Tierps kommun (NärMat). Projektet sker genom Jordbruksverkets stöd för att korta livsmedelskedjor och är ett avstamp för att främja lokal mat-produktion och konsumtion.

Tierps kommun ska bland annat införa en alternativ metod för upphandling av livsmedel. Detta för att möjliggöra för fler och mindre lokala aktörer att leverera mat till kommunen. Genom att använda dynamiskt inköpssystem (DIS) så kan det upphandlas varor i mindre kvantiteter och med kortare leveransperioder.

Projektets styrgrupp består av kommunens kostchef, måltidschef, upphandlingsjurist, hållbarhetsstrateg, näringslivsutvecklare samt ordföranden i LRF kommungrupp.

Projektet och träffarna innebär ett avstamp för att främja lokal matproduktion och på lång sikt öka självförsörjningsgraden. Vi vet inte exakt hur vägen framåt kommer se ut, men vi tar oss fram tillsammans!

Projektet NärMat - Mer närproducerad mat i Tierps kommun