• - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

  • - Föreningsforum 16 november

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd ger kommunens bästa service till företagarna

Tierps företagare är nöjda med miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontrollen, men mindre belåtna med bygglovshandläggningen. Det visar den årliga öppna jämförelsen som Sveriges Kommuner och Regioner har genomfört.

Tierps kommun sjunker från plats 20 till plats 159 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) jämförelse som mäter service och bemötande till företag. Coronapandemin och ovanligt få eller inga inrapporterade ärenden kan förklara tappet.

– Jag är självklart inte nöjd med resultatet, även om det inte var helt oväntat. Det vore konstigt om det inte skulle märkas i och med den stora omställning som pandemin inneburit, men jag vet att mina medarbetare gör sitt bästa för att leverera, säger näringslivschef Lars Ingeberg.

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare bedömer kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I år saknar Tierps kommun resultat från markupplåtelse, brandskydd och serveringstillstånd. För år 2020 har även området upphandling tillkommit i jämförelsen, men värdet redovisas separat och påverkar inte en kommuns genomsnittliga NKI-värde.

Kommunens bästa resultat har miljö och- hälsoskydd som hamnar på en 19:e placering av 189 deltagande kommuner.
– Det är ett resultat av duktiga handläggare som har bra kommunikation med företagarna. Det är ett lagarbete med inspektörer och administratörer, säger Henrik Jokijärvi, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten.

Nationellt sett är bygglov det myndighetsområde där företagares nöjdhet ökar mest. I Tierps kommun ges dock servicen något sämre resultat jämfört med förra året. Anna Persson, chef för planering och myndighet, poängterar att kommunen befinner sig i ett positiva läge med ökad exploatering och intresse från exploatörer, vilket bidrar till ökad arbetsbelastning som kan ha påverkat företagarnas betyg.

– Jämfört med tidigare år hanterar fler och mer komplexa bygglovsärenden som kräver tid och resurser. Ökad ärendemängd och till viss del nya arbetssätt i och med pandemin har varit en utmaning, men har också gett oss nya möjligheter till förbättrad service framöver.

Sammantaget har Tierps kommun ett totalt nöjd-kund-index (NKI) på 68 och hamnar därmed, tillsammans med Enköpings kommun, längst ner på listan över länets kommuner.

– Det har varit ett utmanade år och en stor omställning i och med covid och att allt sker digitalt. Vi behöver självklart se över och analysera resultatet mer ingående för att se vad vi kan göra bättre. Det är ett ständigt pågående arbete, säger Lars Ingeberg.

Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs för åttonde gången sedan starten 2010.

Tierps resultat

2019

2020

Bygglov

72

62

Markupplåtelse

82

För få svar

Miljö- och hälsoskydd

77

80

Serveringstillstånd

För få svar

För få svar

Livsmedelskontroll

82

77

Brandskydd

67

För få svar

Totalt samtliga områden

78

68