• - KF i korthet 8 november 2022

 • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

 • - Drop-in café för anhöriga

 • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

 • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

 • - Crosshallen till försäljning

 • - Delta i kultur- och fritidsenkät

 • - Föreningsforum 16 november

 • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

 • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

Kontakt

Årets Företagare i Tierps kommun Madelene Törnblom, företaget Maya Delorez

Digital företagarfrukost 21 maj 7:30-9:00 — Sammanfattning av morgonen

Den här morgonen hade vi förmånen att få lyssna till flera spännande inslag.

Information från Tierps kommun

Morgonen inleddes som vanligt med kort information från Kommunstyrlesens ordförande Sara Sjödal som sedan lämnade över ordet till avgående kommundirektör Randi Graungaard och tf kommundirektör Helena Carlsson.

Vi fick även en uppdatering från bygglovskontoret av Anna Persson, chef Planering och myndighet samt information om rapportering av farligt avfall till Avfallsregistret av Wiltrud Neumann, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om rapportering till Avfallsregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets Företagare i Tierps kommun, Madelene Törnblom — Maya Delorez

Årets Företagargala hölls i år digitalt. Du kan se livesändningen på Årets Företagargalas facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under galan blev Madelene Törnblom utsedd till Årets Företagare i Tierps kommun 2019-2020 med motiveringen :

Med stor kännedom om målgruppens behov har denna unga företagare tagit fram produkter i egen design som snabbt blivit en stor succé. Varumärket har på några få år nått ut i världen genom nyttjande av sociala medier och möjligheten att direkt från företagets webbsida, utan mellanhänder, göra sina inköp. Ett självklart val för juryn, då målet är tydligt – att bli ett av de största ridsports märkena i världen.”

Madelene driver framgångsrikt företaget Maya Delorez, vilket säljer ridsportskläder i egen design i funktionsmaterial till kunder över hela världen. Företaget har på några få år blivit en försäljningssuccé och lokalerna i Vendel är sedan länge för små. Madelene har precis förvärvat mark i Tierp för att bygga lager och kontor för den expanderande webbutiken med hela världen som marknad.

Socialt engagemang och Utvecklingsnätverk Socialt företagande

Tierps Kretsloppsservice, Thomas Hedin och Borgenkyrkan Lars Söderlund
Det sociala företaget Tierps Kretslopsservice har under det senaste året visat på hur man kan utveckla sitt företag och växa trots en pågående pandemi. Företaget är ett av de sociala företag som finns kommunen som utöver sin försäljning av återbruk även skapar möjlighet för människor att utvecklas.

Tillsammans med Borgenkyrkan har man skapat Tierps Matcentral där man tar emot mat som annars skulle kasseras, från ett par av livsmedelsbutikerna i Tierp, packar om och distribuerar dessa till prenumernater.

Här kan du läsa mer om Tierps Matcentral. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsnätverk Sociala företag, Linda Melander, projektkorrdinator
Vi fick också höra om det nationella projektet inom socialt företagande, där Tierps kommun är en av tolv deltagande kommuner i Sverige, och som sätter Tierps kommun på kartan. Linda Melander, projketkoordinator berättade kort om projektet som ska skapa samverkan mellan näringslivet, sociala företag och civilsamhället.

Ett nätverk med syfte att koppla samman det offentliga och de privata företagen och med de idag så viktiga sociala företagen. För att nå de samhällsutmaningar vi står inför behöver vi hjälpas åt.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryggare Tierp och korta presentationer

Tierps kommunpolis Jörgen Wilestedt
Vårt stående inslag med Jörgen har blivit uppskattat. Denna morgon berättade Jörgen som vanligt om läget på orten. Han påminde om att komma ihåg att skaffa pass i tid om man funderar på att ge sig ut att resa när läget så tillåter. Jörgen lyfte även det rekryteringsbehov som finns inom polisen och det nya sätt man rekryterar på genom "walk n´talk".

Länspolisområde Norduppland anordnar en sådan torsdag 27/5 kl 18:00 i Tierp. Om du känner någon som är nyfiken på polisutbildningen, rekryteringsprocessen eller arbetet som polis generellt får du gärna sprida informaionen.

De bjuder in till att ta en promenad med dem där de berättar om de olika delarna, polismyndighetens framtidsplaner med stärkt tillväxt och besvara frågor och funderingar

De tänker säkerhet med anledning av Covid-19 så vid många anmälningar kan dekomma att erbjuda fler tider. Anmälan senast onsdag 26/5 via e-post till
Anette.bodin@polisen.se

Information från MSB och Hemster

MSB — Myndigheten för samhällsskydd och beredskap — information om hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig
Målet med att publicera informationen är att öka grundläggande kunskaper om beredskap, om regler och lagar, om stöd, kurser och utbildningar. Det ska även inspirera företag ska vilja lära sig mer. Informationen kommer att byggas på och utvecklas framöver, till exempel med filmer med lärande exempel och intervjuer med experter på olika områden.

Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag, branschorganisationer och myndigheter har uttryckt i dialogmöten med MSB. Det är till exempel:

 • Samhällets beredskap och företagens roll: Om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vilka förmågor som krävs för att uppnå målen.
 • Vad som kan hända: exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval scenarier att diskutera och öva.
 • Vad företag kan göra: konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att kontinuitetshantera, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.
 • Lär dig mer om beredskap: om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.

Läs mer på MSB:s webbplats www.msb.se/beredskapforforetag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemester - semester på hemmaplan
I appen Upplev Norduppland och i turistmagasinet med samma namn finns mängder av tips inför sommaren.

Appen kan du ladda ner där appar finns. Du hittar också informationen på hemsidan

Aktör inom besöksnäringen

Nå ut genom appen Upplev Norduppland
Som aktör inom besöksnäringen har du möjlighet att vara en del av Upplev Nordupplad, vårt destinationssamarbete mellan kommunerna Tierp och Älvkarleby. Om du inte redan finns med i appen kan du skaffa ett konto via denna länk och lägga in din informatIon. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl kring arrangemang till Konst på väg 2021 som genomförs 1-4 juli. Länk till annan webbplats.

Stärkt besöksnäring i biosfären
Föreningen NeDA har av Tillväxtverket blivit beviljade medel för ett ett-årigt projekt för att stärka besösknäringen i vårt biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Kommunerna som omfattas är Heby, Tierp och Älvkarleby. Genom projektet kommer minst 15 företag få hjälp med frågor inom bland annat hållbarhet och digitlaisering. Under projekttiden kommer även ett antal nätverksträffar och webbinarier att genomföras med fler deltagare. Första webbiariet blir nu i juni

Nästa frukostmöte sker den 17 september.