• - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

  • - Ny app för kommunens unga

  • - 2023 års pristagare är utsedda

Kontakt

Händer som masserar en fot

Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. Uppgifterna ska skickas in senast den 1 september 2021.

De nya reglerna innebär att anmälningsplikt gäller för verksamheter med exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol, håltagning enligt Blomdahlsmetoden och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande eller skärande verktyg.

Att dessa verksamheter nu är anmälningspliktiga beror på en ändring i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tidigare var det endast verksamheter med risk för blodsmitta som behövde anmälas, till exempel tatuering och fotvård. Efter ändringen gäller anmälningsplikt även där det finns risk för annan smitta.

Anmäl till Miljö- och hälsoskyddsenheten

Verksamheter som omfattas av denna förändring ska anmäla detta till Miljö- och hälsoskyddsenheten senast den 1 september 2021.

Skicka in en anmälan även om du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte. Om vi bedömer att verksamheten inte är anmälningspliktig avslutas din anmälan och någon avgift behöver inte betalas.

Om ingen anmälan inkommer kan en miljösanktionsavgift tas ut.