• - Förslag till ny översiktsplan

  • - Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  • - Skyddat namn får inte användas 

  • - KF i korthet 8 juni 2022

  • - Nu ska cyklisterna höras

  • - Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

Kontakt

Händer som masserar en fot

Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som innebär att fler hygieniska verksamheter måste anmälas till kommunen. Uppgifterna ska skickas in senast den 1 september 2021.

De nya reglerna innebär att anmälningsplikt gäller för verksamheter med exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol, håltagning enligt Blomdahlsmetoden och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande eller skärande verktyg.

Att dessa verksamheter nu är anmälningspliktiga beror på en ändring i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tidigare var det endast verksamheter med risk för blodsmitta som behövde anmälas, till exempel tatuering och fotvård. Efter ändringen gäller anmälningsplikt även där det finns risk för annan smitta.

Anmäl till Miljö- och hälsoskyddsenheten

Verksamheter som omfattas av denna förändring ska anmäla detta till Miljö- och hälsoskyddsenheten senast den 1 september 2021.

Skicka in en anmälan även om du är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte. Om vi bedömer att verksamheten inte är anmälningspliktig avslutas din anmälan och någon avgift behöver inte betalas.

Om ingen anmälan inkommer kan en miljösanktionsavgift tas ut.