• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt

Porträttbild på Tierps kommuns näringslivschef Lars Ingeberg

Tierps kommun sjunker i Svenskt Näringslivs ranking

Tierps kommun har sjunkit i Svensk Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner.

Efter att ha tagit ett rejält kliv uppåt till plats 174 under 2019 har siffrorna för år 2020 och 2021 börjat peka nedåt och i år hamnar kommunen på plats 209. Något som varit väntat, inte minst på grund av ökad och mer komplicerad ärendehantering på flera av kommunens verksamheter.

Näringslivschef Lars Ingeberg vill samtidigt lyfta fram det positiva i just detta.
— Det betyder att vi har hög tillväxt och att det finns ett stort intresse för att vara verksamma i vår kommun, säger han.

Lågt betyg för mobilnät

Underlaget för rakningen består av en enkät med frågor om bland annat bemötande, kompetens och lokal upphandling. I årets undersökning tilldelas frågan om vägnät, tåg­‑ och flygförbindelser samt service och bemötande högst betyg.

Sämst betyg sätter företagarna på frågan om ”mobilnät och bredband”.
— När fler personer än vanligt till stor del arbetar hemifrån är det självklart att bristerna i mobilnätet och bredband blir allt tydligare. Utbyggnaden av den här typen av infrastruktur äger kommunen dessvärre inte själva, men vårt fokus är att samordna och föra dialog med allt ifrån markägare, leverantörer och regionen i frågan.

Svarsfrekvens

Enbart medlemmar i Svenskt Näringsliv har getts möjlighet att besvara enkäten. I Tierps kommun har sammanlagt 92 företag svarat.
— Ju fler företag som engagerar sig desto bättre för oss. Vi tar med oss resultatet som verktyg i vårt fortsatta arbete precis som vi gör med övriga undersökningar och dialoger, säger Lars Ingeberg.