• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt


Leverantörsträff - Upphandling av hantverkartjänster och byggentreprenad

Välkommen till en digital träff den 21 mars kl 16:30-18:30 eller 22 mars 10:00-12:00

Under 2022 ska Tierps kommun med de kommunala bolagen upphandla ramavtal avseende reparation, service och underhåll inom el, svagström, VS, glas, snickeri. Ramavtalen kommer att vara uppdelade per yrkesområde och avse mindre arbeten inom löpande underhåll och reparationer. För arbeten överstigande 200 000 kr eller där en stor samordning kommer att krävas kommer arbetet att beställas genom ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) dit Entreprenörer kan ansöka om att bli antagna.

DIS kommer att avse avrop avseende entreprenader och byggprojekt enligt AMA AF och AB04 eller ABT 06, beställaren kommer i avropen att definiera entreprenadform. Antagna leverantörer i DIS kommer att agera generalentreprenör för de projekt som avropas i DIS.

Ett DIS går att ansöka till under hela perioden som det är aktuellt vilket innebär att leverantörer kommer att antas löpande. I DIS kommer sedan separat projekt avropas som samtliga leverantörer som är antagna i DIS:en har möjlighet att lämna anbud på.

För mer information angående de planerade upphandlingarna är ni välkomna till ett digitalt informationsmöte via Teams. Länken till mötet skickas ut under måndag förmiddag.

Fakta om den digitala träffen

Dag och tid: måndag 21 mars kl 16:30-18:30 eller
tisdag 22 mars kl. 10-00-12.00. Du väljer datum nedan.

Plats: Informationsträffen sker digitalt via Zoom. Du kan delta via dator, surfplatta eller mobiltlelefon.

Anmälan: senast fredag 18 mars via anmälningsformuläret nedan. När du anmält dig får du en länk till den digitala träffen skickad till dig.

Välkommen!

Har du några frågor? Kontakta:
Jenny Ljungvall Cardoso
E-post: jenny.ljungvallcardoso@tierp.se
eller
Patrik Helgesson
E-post: patrik.helgesson@tierpsbyggen.se

Anmälningsformulär

För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 mars klockan 23.30.