• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt

Digital anbudsskola: Praktisk utbildning i det dynamiska inköpssystemet (DIS) med fokus på livsmedel 30 mars

Tierps kommun har infört ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) för att enkelt kunna köpa lokal mat i mindre kvantiteter. Nu hoppas komunen att fler producenter ska ansluta sig och bjuder därför in till en utbildning för att visa hur det fungerar.

För att öka andelen lokal mat i kommunens skolor och äldreomsorg har kommunen infört DIS för att korta levsmedelskedjor mellan kommunerna och producenter. DIS är en upphandlingsform möjliggör mindre volymer och kortare leveransperioder. Kommunerna Tierp, Heby, Östhammar och Knvista kommer att använda formen för att kunna upphandla lokala livsmedel. Delta på träffen och lär dig mer om hur systemet fungerar och hur ditt företag kan kvalificera in sig.

I dagsläget är ett antal producenter med i systemet men vi önskar få med fler och därför bjuder vi in till denna träff. Producenter som kan levererera både små och stora kvaniteter är varmt välkomna.

Fakta om den digitala träffen

Dag och tid: onsdag 30 mars. Välj tid i formuläret nedan, 10:00 eller 18:30. Utbildningen tar max 1,5h

Plats: Föreläsningen sker digitalt via verktyget Zoom. Du kan delta via dator, surfplatta eller mobiltlelefon. Om du använder din mobiltelefon behöver du ladda ner Zoom-appen i förväg.

Målgrupp: Producenter som är intresserade av att leverera livsmedel till minst en av nämnda kommuner.

Anmälan: senast tisdag 29 mars via anmälningsformuläret nedan. När du anmält dig får du en länk till den digitala träffen skickad till dig.

Välkommen!

Har du några frågor? Kontakta enheten näringsliv och turism

E-post: naringsliv@tierp.se

Petra Kessler: 0293- 21 80 75 eller

Telefon: kommunens växel 0293-21 80 00

Anmälningsformulär

För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 mars klockan 10.00.