• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

  • - Dags att göra skolvalet

  • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

  • - KF i korthet den 13 december 2022

  • - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt


Upphandlingar av byggentreprenader –informationsmöten 17 och 25 januari

Kommunerna Tierp och Älvkarleby gör gemensamma upphandlingar tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen gällande byggentreprenader.

Från och med 2023 kommer entreprenadprojekt över 300 000 kr att konkurrensutsättas i ett dynamiskt inköpssystem – ett långsiktigt åtagande som vi, tillsammans med dig, vill arbeta med upp till tio år. Inför de kommande upphandlingar bjuder vi in till informationsträffar där du får veta mer hur vi har tänkt att arbeta med entreprenadupphandlingar och hur du kan ansöka om att bli en framtida leverantör.

Informationsträffar via Teams

Träffarna kommer att vara digitala och ske via plattformen Teams. Vi erbjuder två olika datum för detta – med samma information vid båda tillfällena. Välj det datum som passar dig bäst.

Från kommunerna deltar representanter från Upphandlingseneheten och enheten Näringsliv och turism samt beställare från fastighetsbolagen.

Fakta om den digitala träffen

Datum, tid och anmälan:
Tillfälle 1 – 17 januari klockan 18.00, senast tisdag 17 januari
Tillfälle 2 – 25 januari klockan 10.00, senast tisdag 24 januari

Plats: Digitalt via Teams. Du kan delta via dator, surfplatta eller mobiltlelefon. Länk till träffen skickas ut dagen innan.

Anmälan: Använd ett av anmälniningsformulären nedan för att anmäla dig.

Välkommen!

Har du några frågor? Kontakta:
Jenny Ljungvall Cardoso
E-post: jenny.ljungvallcardoso@tierp.se

Anmälningsformulär – ett per tillfälle

Anmälan till informationsträff 17 januari

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 januari klockan 14.00.


Anmälan informationsträff 25 januari

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 januari klockan 18.00.