• - Tillfällig beredning för likvärdig skola i Tierp

 • - Dags att göra skolvalet

 • - Lyckad jakt ger lokalt kött till äldreomsorgen

 • - KF i korthet den 13 december 2022

 • - KF i korthet 8 november 2022

 • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

 • - Drop-in café för anhöriga

 • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

 • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

 • - Delta i kultur- och fritidsenkät

Kontakt

Digifysisk företagarfrukost 10 februari 07:30-09:00, TEMABs lokaler –Förberedda Företag, en kampanj från MSB

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en kampanj riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag. Den här morgonen berättar de mer om kampanjen.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

 • en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller,
 • att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap, och
 • att privat-offentlig samverkan etableras.

Genom att vidta beredskapsförberedelser säkrar ditt företag sin möjlighet till kontinuitet. Det kan även vara ett sätt att efterleva lagkrav, till exempel skyldigheten att följa sina kundavtal.

Som vanligt kommer det att vara information från kommunen och programpunkten med korta presentationer. Om du vill presentera ditt nya företag eller andra nyheter anmäler du det i formuläret.

Vi får även besök av kommunpolis Jörgen Wilestedt som uppdaterar oss om läget i kommunen.

Mötet kommer att vara ”digifysiskt", vilket innebär att du antingen kan delta på plats – TEMAB:s lokaler – eller digitalt via länk. För dig som deltar på plats ges också goda möjligheter att nätverka.

Fakta

Dag och tid: fredag 10 februari, kl 7:30-9:00

Plats: TEMAB:s lokaler, Vallskogavägen 3, 815 41 Tierp

Program med preliminära tider

7:15-7:30
På plats: Morgonfika serveras
Digitalt: Inloggning med teknikkoll

07:30 Välkommen — Lars Ingeberg,

07:35 Information från Tierps kommun — Sara Sjödal, Kommunstyrelsens ordförande, Helena Carlsson, kommundirektör

07:40 Tryggare Tierp – Jörgen Wilestedt, kommunpolis

07:50 Förberedda Företag – Carl Rådestad, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

08:10 Paus med nätverkande och kaffepåfyllning

08:25 Magnus Dahlström, ICA Supermarket Tierp, berättar om hur långt det har kommit i sina förberedelser.

08:35 Kommunens roll – Mathiaz Boström, Säkerhetsskyddschef

08:45 Korta presentationer

08:55 Kommande evenemang

09:00 Tack för idag!

Varmt välkommen!

Lars, Lena och Linda, enheten Näringsliv och turism i samarbete med TEMAB och MSB.

Arturo Arques


Förberedda företag
Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Läs mer på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsformulär
Två olika formulär – ett för att delta på plats, ett för att delta digitalt

För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Pdf, 173 kB. (Pdf, 173 kB)

Anmälan för deltagande på plats –senast den 8 februari kl 12:00 behöver vi din anmälan

Önskemål om specialkost?
Om du önskar specialkost fyll i det i formuläret samt specificera det i ett separat formulär genom att klicka på denna länk.

Det finns 32 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 8 februari klockan 12.00.
Önskar du göra en kort presentation, max 2 min, av dig eller ditt företag?
Önskar du göra en kort presentation, max 2 min, av dig eller ditt företag?


Om du önskar specialkost ange det här
Om du önskar specialkost ange det härAnmälan för deltagande digitalt – sista anmälningsdag 9 februari

Sista anmälningsdag är den 9 februari klockan 16.00.
Önskar du göra en kort presentation, max 2 min, av dig eller ditt företag?
Önskar du göra en kort presentation, max 2 min, av dig eller ditt företag?