Kontakt

Samverkan med civilsamhället

Tierps kommun vill stärka samverkan med civilsamhället och skapa en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. Därför pågår nu ett arbete för att ta fram en lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället.

Syftet med överenskommelsen är att synliggöra föreningslivets viktiga roll i samhället samt att gemensamt komma överens om hur vi skapar bra förutsättningar och ett bra klimat för samverkan. Det ska vara en gemensam grund att stå på för kommunen och de föreningar, organisationer, trossamfund och sociala företag som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen.

Hur vi samverkar kan se olika ut. Det kan handla om att använda varandras kunskap, ge råd och tips, driva projekt tillsammans eller skriva avtal för tjänster - och allt däremellan.

  • Hur ska vi ha smidig kontakt med varandra?
  • När och hur möts vi för att dela tankar, idéer och erfarenheter?
  • Vilka gemensamma utmaningar har vi och vilka gemensamma mål?
  • Vad är kommunens roll och ansvar och vad är civilsamhällets roll och ansvar?

  Välkommen till föreningsträffar 2022!

  Under februari och mars 2022 bjuder vi in till dialogkvällar om den lokala överenskommelsen.

  Inbjudan till föreningsträffar Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 242 kB)

  Vi kommer bland annat att prata om:

  • Hur föreningarna kan utveckla samverkan mellan varandra
  • Vad som behövs för ett fungerande föreningsråd
  • Vad föreningar och kommunen kan förvänta sig av varandra
  • Hur kommunen kan stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling

  Anmäl dig senast tre dagar innan respektive tillfälle genom att fylla i anmälningsformuläret:

  Till anmälan

  Vi anpassar träffarna efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att de kan ställas in eller bli digitala.

  Vad menas med ”civilsamhället”?

  Med civilsamhället menas ideella föreningar och sociala företag men även andra typer av organisationer eller nätverk. Formerna för hur människor organiserar och engagerar sig utvecklas hela tiden och vi vill därför ha en öppenhet för vad begreppet civilsamhälle innebär.

  Detta har hänt:

  • Under hösten 2019 skickades ett mejl till alla föreningar (som vi hade kontaktuppgifter till) med information om att kommunen arbetade för att ta fram riktlinjer för fördjupad samverkan, så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap). Föreningarna fick ge feedback till riktlinjerna och bjöds också in till ett möte.
  • Ett möte hölls i november 2019 med ca 30 personer från olika föreningar, kommunens verksamheter och politiker. Diskussionerna ledde till många förslag på hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan bli bättre, utöver IOP. Idén att kommunen tillsammans med föreningslivet skulle ta fram en lokal överenskommelse väcktes.
   Lista på förslag från förening Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 408 kB)
  • En grupp som i dagsläget består av tjänstemän på kommunen och representanter från föreningarna Hållnäs sockenråd, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, Tierps judoklubb och det sociala företaget Butik Spectra, driver nu arbetet framåt.
  • Under våren 2021 har en enkät skickats ut till föreningar i kommunen. 37 svar inkom med många konstruktiva förslag på hur samarbetet mellan kommunen och civilsamhället kan förbättras och öka. Svaren är ett viktigt underlag till den lokala överenskommelsen och till de fortsatta utvecklingsarbetet. Det är värdefullt för såväl politiker, tjänstemän och föreningar att ta del av.
   Sammanställning av enkätsvar Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 595 kB)

  Vill du veta mer?

  Sara Sjöqvist, utredare/utvecklare
  Email: sara.sjoqvist@tierp.se
  Telefon: 0293-21 86 04

  Linda Melander, näringslivssamordnare
  Email: linda.melander@tierp.se
  Telefon: 0293-21 80 81