Kontakt

E-faktura

Med e-faktura avses att kommunen tar emot fakturan i elektroniskt format av leverantören. Tierps kommun tar emot e-faktura via tredjepart: VAN-leverantör, fakturaväxel eller bank. Tierps kommun kan ta emot två varianter av elektroniska fakturor.

  • Svefaktura
  • EDI-faktura

Svefaktura

Den offentliga sektorns standard för e-fakturor är Svefaktura. Svefakturan lämpar sig för leverantörer där beställningen sker via telefon/fax eller butik. Syftet med Svefaktura är att minska antalet manuella moment vid fakturahanteringen än vid skanning av pappersfakturor.

EDI-faktura

En EDI-faktura är en E-faktura med ett mer strukturerat och detaljerat innehåll än Svefaktura. EDI-fakturan lämpar sig vid E-handel där informationen i fakturan kan stämmas av automatiskt mot pris och kvantitet i kommunens e-handelssystem. EDI-faktura passar även leverantörer som skickar periodiska fakturor tex energi- och telefakturor.