Kontakt och ansökan

Hand som håller lapp med orden "ring oss" på.

Vi besvarar gärna dina frågor eller bokar in ett personligt möte.

Kontakta gymnasiesär via telefonnummer 0293-21 83 60.

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Lina Edlund
Studie-och yrkesvägledare i Särskolans resursteam

Telefon: 0293-21 83 70
E-post: lina.edlund@utb.tierp.se


 


Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Gunilla Olsson
Rektor särskolan

Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Särskolans resursteam i norduppland (SRT)

Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se