Behov av särskilt stöd

För att få stöd i dina studier kan du kontakta vår specialpedagog, våra speciallärare samt vår resurslärare.

Om en elev har haft stöd i grundskolan är det viktigt att den kunskapen förs vidare till gymnasiet och att skolan är väl förberedd inför skolstart. I dag har vi ett nära samarbete med grundskolorna.

Har du behov av extra stöd i dina studier kontakta vår specialpedagog. Du kan också ta upp detta med din mentor/lärare som lyfter frågan till vårt elevhälsoteam. På Högbergsskolan finns också en studio där vi erbjuder stöd i ämnen samt läxhjälp. Våra speciallärare kan också hjälpa dig med studieteknik och att hitta hjälpmedel som ska underlätta din inlärning.

Kontakta elevhälsan

Åsa Birgersson

Specialpedagog

E-post: asa.birgersson@utb.tierp.se


Marie Olsson

Speciallärare nationella programmen

Telefon: 0293-21 91 58

E-post: marie.olsson@tierp.se


Ann-Marie Melin

Speciallärare introduktionsprogram

E-post: ann-marie.melin@utb.tierp.se


Elisabeth Wesström Löfqvist

Speciallärare introduktionsprogram

Telefon: 0293-21 83 05

E-post: elisabeth.wesstromlofqvist@utb.tierp.se


Mari-Ann Wennerström

Speciallärare nationella program

Telefon: 0293-21 80 08

E-post: mari-ann.wennerstrom@utb.tierp.se


Ellinor Sundlöf

Speciallärare AST-grupp

E-post: ellinore.sundlof@utb.tierp.se


Ida Lööw

Resurslärare

Telefon: 0293- 21 84 97

E-post: ida.loow@utb.tierp.se