Sjukanmälan

Hand håller i en termometer.

Vid sjukdom skall anmälan ske av vårdnadshavare eller myndig elev till skolan varje dag före första lektionen

Via tonvalstelefon. 0293-21 83 62