Skolkort

Vägskylt "skolskjuts".

Elever som går i gymnasiet i Tierps kommun och har längre än sex kilometers skolväg får skolkort som gäller på kollektivtrafikens buss- och tåglinjer. Skolkortet skickas hem per automatik innan skolstart varje läsår.

Om kollektivtrafiken inte kan nyttjas anordnas inte någon särskild skolskjuts. Däremot kan det finnas möjlighet att åka med den befintliga skolskjutsen som elever i grundskolan åker med. Detta efter särskild överenskommelse med skolskjutssamordnare i Tierps kommun.