Skolledning

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Linda Gagner
Rektor gymnasiet

Ekonomiprogrammet
Idrotts- och musikprofil
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Telefon: 0293-21 84 87
E-post: linda.gagner@tierp.se

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Isabella Bexell
Biträdande rektor gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet
Introduktionsprogram
Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0293-21 82 14
E-post: isabella.bexell@utb.tierp.se

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Mikael Ricknell
Biträdande rektor gymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg och anläggningsprogrammet, plåtslageri (lärling)
Fordons- och transportprogrammet
El- och energiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet (lärling)
VVS och fastighet (lärling)

Telefon: 0293- 21 83 77
E-post: mikael.ricknell@utb.tierp.se

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Gunilla Olsson
Rektor anpassade skolformer

Anpassad grundskola
Anpassad gymnasieskola

Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Andreas Vestin
Rektor vuxenutbildningen

Telefon: 0293-21 93 07
E-post: andreas.vestin@tierp.se

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Jonas Björk
Biträdande rektor vuxenutbildningen (sfi)

Telefon: 0293-21 83 81
E-post: jonas.bjork@utb.tierp.se