Skolledning

Linda Gagner, Rektor gymnasiet

Telefon: 0293-21 84 87
E-post: linda.gagner@tierp.se


Hans Andersson, biträdande rektor
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Barn- och fritidsprogrammet (BF) , El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet (FT), Handel- och administrationsprogrammet (HA), Industritekniska programmet (IN), VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Telefon: 0293-21 80 08
E-post: hans.andersson@tierp.se


Isabella Bexell, biträdande rektor
Introduktionsprogram

Telefon: 0293-21 82 14
E-post: isabella.bexell@utb.tierp.se


Gunilla Olsson, Rektor gymnasiesärskolan, grundsärskolan,
Särskolans resursteam i norduppland (SRT)

Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se


Andreas Vestin, Rektor vuxenutbildningen

Telefon: 0293-21 93 07
E-post: andreas.vestin@tiep.se


Jonas Björk, biträdande rektor vuxenutbildningen (sfi)

Telefon: 0293-21 83 81
E-post: jonas.bjork@utb.tierp.se