Skolledning

Hans Lithammer, TF Rektor

Telefon: 0293-21 94 09
E-post: hans.lithammer@tierp.se


Carl Bexell, biträdande rektor
Vuxenutbildningen (VUX), Svenska för Invandrare (SFI)

Telefon: 0293-21 83 81
E-post: carl.bexell@tierp.se


Gunilla Olsson, biträdande rektor
Gymnasiesärskolan (GYS), Specialpedagogiska resursteamet (SRT), Ekonomiprogrammet (EK), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Teknikprogrammet (TE)

Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se


Hans Andersson, biträdande rektor
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Barn- och fritidsprogrammet (BF) , El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet (FT), Handel- och administrationsprogrammet (HA), Industritekniska programmet (IN), VVS- och fastighetsprogammet (VF), Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Telefon: 0293-21 80 08
E-post: hans.andersson@tierp.se


Linda Gagner, biträdande rektor
Elevstöd, introduktionsprogram, verksamhetschef elevhälsan Tierps kommun

Telefon: 0293-21 84 87
E-post: linda.gagner@tierp.se