Skolledning

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Linda Gagner
Rektor gymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet
Bygg och anläggningsprogrammet, plåtslageri (lärling)
Ekonomiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet (transport)
Handels- och administrationsprogrammet (lärling)
Idrotts- och musikprofil
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Telefon: 0293-21 84 87
E-post: linda.gagner@tierp.se

 

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Isabella Bexell
Biträdande rektor gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet (fordon)
Industritekniska programmet
Introduktionsprogram
VVS och fastighet (lärling)
Vård- och omsorgsprogrammet


Telefon: 0293-21 82 14
E-post: isabella.bexell@utb.tierp.se

 

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Gunilla Olsson
Rektor särskolan

Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Särskolans resursteam i norduppland (SRT)

Telefon: 0293-21 83 67
E-post: gunilla.olsson@tierp.se

 

 

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Andreas Vestin
Rektor vuxenutbildningen

Telefon: 0293-21 93 07
E-post: andreas.vestin@tierp.se

 

 

 

 

Kerstin Asplund studie och yrkesvägledare

Jonas Björk
Biträdande rektor vuxenutbildningen (sfi)

Telefon: 0293-21 83 81
E-post: jonas.bjork@utb.tierp.se