• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Distans och reguljär undervisning

Uppdaterat schema 2021-04-15 över rotation mellan distans och reguljär undervisning för gymnasiet börjar efter påsklovet.

Vissa undantag kommer att finnas och dessa klasser informeras om detta via Teams. IM och GYS fortsätter med heltid reguljär undervisning, som nu.

Vuxenutbildningen och SFI: Distans. Undantag för vissa grupper vilket meddelas av undervisande lärare.

Gymnasiesärskolan: Reguljär undervisning.

Introduktionsprogram:
Reguljär undervisning.

Gymnasieskolan:
Översiktschema för rotationen mellan distans och reguljär undervisning.
Vecka 15: Årskurs 1 distans, årskurs 2+3 reguljärt
Vecka 16: Årskurs 3 distans, årskurs 1+2 reguljärt
Vecka 17: Årskurs 2 distans, årskurs 1+3 reguljärt
Vecka 18: Årskurs 1 på distans. 2+3 reguljär undervisning
Vecka 19: Årskurs 3 på distans. 1+2 reguljär undervisning
Vecka 20: Årskur 2 på distans. 1+3 reguljär undervisning
Vecka 21: Årskurs 1 på distans 2+3 reguljär undervisning
Vecka 22: Årskurs 3 på distans 1+2 reguljär undervisning
Vecka 23: Årskurs 1+2 reguljär undervisning


Matlådor för distansstuderande beställs på samma sätt som tidigare.

Beställningsformulär för matlådor