• 2021-07-15 - Nu öppnar Vendelbadet 

  • 2021-07-01 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

  • 2021-06-15 - KF i korthet 8 juni 2021

  • 2021-06-08 - Information om coronaviruset

  • 2021-05-28 - Tierps kommun stoppar inköp från Kronfågel

  • 2021-05-28 - Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020

  • 2021-05-28 - Miljonsatsning på samarbete kring film i kulturskolan

  • 2021-05-25 - Företagsklimatet lidande i pandemins fotspår

  • 2021-05-17 - Förskolerektor i Tierp bland framtidens kvinnliga ledare

  • 2021-05-07 - Pandemihjältar kan rädda liv och hälsa

Distans och reguljär undervisning

Uppdaterat schema 2021-04-15 över rotation mellan distans och reguljär undervisning för gymnasiet börjar efter påsklovet.

Vissa undantag kommer att finnas och dessa klasser informeras om detta via Teams. IM och GYS fortsätter med heltid reguljär undervisning, som nu.

Vuxenutbildningen och SFI: Distans. Undantag för vissa grupper vilket meddelas av undervisande lärare.

Gymnasiesärskolan: Reguljär undervisning.

Introduktionsprogram:
Reguljär undervisning.

Gymnasieskolan:
Översiktschema för rotationen mellan distans och reguljär undervisning.
Vecka 15: Årskurs 1 distans, årskurs 2+3 reguljärt
Vecka 16: Årskurs 3 distans, årskurs 1+2 reguljärt
Vecka 17: Årskurs 2 distans, årskurs 1+3 reguljärt
Vecka 18: Årskurs 1 på distans. 2+3 reguljär undervisning
Vecka 19: Årskurs 3 på distans. 1+2 reguljär undervisning
Vecka 20: Årskur 2 på distans. 1+3 reguljär undervisning
Vecka 21: Årskurs 1 på distans 2+3 reguljär undervisning
Vecka 22: Årskurs 3 på distans 1+2 reguljär undervisning
Vecka 23: Årskurs 1+2 reguljär undervisning


Matlådor för distansstuderande beställs på samma sätt som tidigare.

Beställningsformulär för matlådor