• 2021-03-02 - Kommunen tar emot synpunkter på vattenverksamheter i Siggbo trädgårdsstad

 • 2021-03-02 - TLN fälls för publicering om kommunföreträdare

 • 2021-02-26 - Information om coronaviruset

 • 2021-02-25 - Fortsatt tydlig befolkningsökning -
  nybyggen och lantlig miljö lockar


 • 2021-02-25 - Digital workshop inför kommande Leaderperiod inom Leaderområdet Nedre Dalälven

 • 2021-02-24 - Tierps kommun uppmärksammar Sverigefinnarnas dag 24 februari

 • 2021-02-22 - Ny finsk samordnare ser stor finskspråkig potential

 • 2021-02-12 - Handel och trygghet — tema för frukostmöte

 • 2021-02-12 - Samverkan mellan kommunen, sociala företag och föreningar

 • 2021-02-09 - Kommunanställda antar friluftsutmaning

Distans och reguljär undervisning

Torsdag 21 januari uppdaterade regeringen sina direktiv kring distansundervisning för gymnasieskolor. Istället för att återgå till reguljär undervisning 25 januari så ska gymnasieundervisning nu bedrivas i en kombination av distans och reguljär undervisning.

Vissa undantag kommer att finnas och dessa klasser informeras om detta via Teams. IM och GYS fortsätter med heltid reguljär undervisning, som nu.

Vuxenutbildningen och SFI fortsätter enligt tidigare plan.

Översiktschema för rotationen mellan distans och reguljär undervisning

Vecka 4: Nationella program på distans
Vecka 5: Årskurs 1 distans, årskurs 2+3 reguljärt
Vecka 6: Årskurs 2 distans, årskurs 1+3 reguljärt
Vecka 7: Årskurs 3 distans, årskurs 1+2 reguljärt

Vecka 8: Sportlov

Vecka 9: Årskurs 1 distans, årskurs 2+3 reguljärt
Vecka 10: Årskurs 2 distans, årskurs 1+3 reguljärt
Vecka 11: Årskurs 3 distans, årskurs 1+2 reguljärt
Vecka 12: Årskurs 1 distans, årskurs 2+3 reguljärt

Vecka 13: Påsklov

Matlådor för distansstuderande beställs på samma sätt som tidigare.

Beställningsformulär för matlådor