• 2020-12-23 - Information om coronaviruset

 • 2020-12-22 - Tierp stänger ner

 • 2020-12-16 - Bra tillväxt hos företagen i Tierps kommun

 • 2020-12-10 - Tätortsnära betesmarker för nötkreatur i Örbyhus

 • 2020-11-30 - Bekräftad smitta inom vård och omsorg
  Avstå från besök för att hejda spridning


 • 2020-11-26 - Tierps kommun har bytt telefonisystem

 • 2020-11-17 - Gemensamt arbete för en tryggare miljö

 • 2020-11-13 - KF i korthet 3 november 2020

 • 2020-11-09 - Nya cykelparkeringar med tak klara vid Örbyhus station

 • 2020-11-02 - Projekt för mer lokalproducerad mat är igång

Distansundervisning

Fredag 18 december kom regeringen med beskedet att distansundervisningen för gymnasieskolor förlängs. Terminen startar på distans 13 januari och reguljär undervisning startar 25 januari, enligt schema.

Terminsstarten blir som veckorna vi haft nu innan jul: Undervisning och närvaro enligt schema fast via Teams istället för på plats i skolan.

De som omfattas av distansundervisningen är gymnasieskolans nationella program. På plats för reguljär undervisning 13 januari kommer introduktionsprogrammet (IM20 och IM20a+c) att vara. Även gymnasiesärskolan är kvar i reguljär undervisning. Vuxenutbildning enligt tidigare plan.

APL fortsätter som innan och elever kan kallas in till skolan för att genomföra praktiska moment, särskilt stöd eller viktiga prov. Självklart då i mindre grupper. Matsalen är igång för de elever som är på plats. 7 januari publiceras sidan för beställning av matlådor på hemsidan, tillsammans med mer information om tillvägagångssätt.

Mer information kring allt det här, och specifika förutsättningar som gäller just din klass, kommer att förmedlas från din mentor och undervisande lärare dagarna innan terminen startar.

Jag önskar dig en God Jul och ett Gott nytt år,

Jonas Albonius
Rektor, Högbergsskolan