• - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Öppet hus på brandstationerna

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Grattis till gymnasiesärskolan

skola för hållbar utveckling

Vi på gymnasiesärskolan i Tierp är som första särskola i Sverige så stolta över skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Högbergsskolans gymnasiesärskola uppfyller kriterierna för utmärkelsen och följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

- Det är ett roligt arbete där eleverna visare ett stort intresse och vi ser fram emot vårsäsongen med sådd och odling.

- Arbetet kring hållbar utveckling engagerar alla på skolan och med detta viktiga arbete förbereder vi våra ungdomar för en hållbar framtid, tänka demokratiskt, respektera och ta hand om vår miljö.

Läs mer och gör gärna ett besök till Kreativa Boden UF:s nätbutik.

Här kan du läsa mer om oss på gymnasiesärskolan

kreativa boden uf
växter
burk med växt i
sorterar skräp
skola för hållbar utveckling gymnasiesärskolan
kreativa boden uf
växter
burk med växt i
sorterar skräp
personal och elev från gymnasiesärskolan
tårta med bild på återvinning
Rektor Gunilla Olsson på gymnasiesärskolan