• - Förslag till ny översiktsplan

  • - Misstänkt matförgiftning var vanlig magsjuka

  • - Skyddat namn får inte användas 

  • - KF i korthet 8 juni 2022

  • - Nu ska cyklisterna höras

  • - Ökad samverkan och fler bostäder viktigt för företagarna

  • - Ny cykelväg ökar trafiksäkerheten

  • - Bättre samverkan mellan kommun och civilsamhälle

  • - Företagare rekordnöjda med kommunens service

  • - Nya yttre beredskapszonen och jodtabletter

Skolstart läsår 22/23

Vi hälsar alla nya och nuvarande elever varmt välkomna till Högbergsskolan och skolstart för läsåret 2022/2023.

Alla elever börjar tisdag 16 augusti.

Åk 1 kl. 09:00 gemensam uppstart i matsalen

IM (ej IMAA och IMAC) kl. 10:00 gemensam start i matsalen.

Dagen avslutas med lunch för åk 1 kl. 11:00 och IM kl. 11:30.

Åk 2 och åk 3 kl. 13:00 och lektioner enligt schema. 

Gymnasiesärskolan kl. 09:00 och avslutar dagen kl.14:00