• - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

  • - Lokalt producerad återvinningsstation

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

Två nya lärlingsprogram

Jonas Albonius, rektor för Högbergsskolan.

Högbergsskolan utökar sitt programutbud med två lärlingsutbildningar inom VVS- och fastighet samt Handels- och administration från hösten 2019.

– Vi breddar vårt utbud, vilket möjliggör för fler elever att studera på hemmaplan, säger rektor Jonas Albonius.

På tisdagen sade Tierps kommunstyrelse ja till att utöka programutbudet. Satsningen ryms inom skolans befintliga budgetram och innebär ingen fördyring för verksamheten. Förslaget att utöka utbudet kommer från skolledningen vid Högbergsskolan. De har sett ett behov både hos elever, men också hos lokala företagare.

– Lokala VVS-företag har hört av sig till oss för ett samarbete, då det finns ett stort rekryteringsbehov, säger Jonas Albonius.

När det gäller Handels- och administration så förklarar Albonius att det idag finns flera kommunelever som läser detta program på andra orter. En förhoppning är att fler elever ska välja att läsa på hemmaplan. Högbergsskolan har varit i kontakt med handelsföretag i Tierps kommun och de är positiva till att ta emot lärlingselever.

Att studera på en lärlingsutbildning innebär att cirka 50 procent av studietiden är förlagd till en arbetsplats. Eleverna läser alla yrkeskurser på arbetsplatsen. Övriga kurser läser samtliga lärlingselever tillsammans på Högbergsskolan. Redan idag har Högbergsskolan omvandlat inriktningen Lastbil och Mobila maskiner inom Fordonsprogrammet till gymnasiallärling från år 2.

– Lärlingsutbildningar möjliggör för oss att erbjuda fler program, där vi inte kan fylla en full klass. Vissa elever vill också ut mer i arbetslivet och arbeta mer praktiskt.

I dagsläget väljer ca 45 procent av Tierps kommuns niondeklassare att studera på hemorten. Inför höststarten 2018 så fyllde Högbergsskolan alla sina program.

– Det siktar vi på att göra även nästa år, säger Jonas Albonius hoppfullt.