Kontakt

Tentamen för högskolestuderande

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - både ordinarie tentamen och omtentamen. Din ansökan bör vara hos oss två veckor före tentamenstillfället.

För studenter skrivna i Tierps kommun kostar det ingenting. Studerande från andra kommuner erbjuds tentamen om det finns plats. Kostnad för detta är då 300:-/tentamenstillfälle och detta faktureras när tentamen är genomförd. Studenten ansvarar själv för att meddela sitt lärosäte att den vill skriva sin tentamen här hos oss.

Om din tentamen kräver speciell utrustning, t.ex. dator, så måste du ta personlig kontakt med oss, tfn 0293-21 82 19.

Ansök via webbformuläret eller via e-post lc@tierp.se.

Formulär för anmälan till tentamen

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifterUppgifter om tentamen
För att kunna hantera din ansökan eller ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.