Studier i annan kommun

I första hand ska du studera i den kommun där du är folkbokförd. Möjligheten att läsa i en annan kommun är begränsad.

För att vi ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att du ansöker korrekt:

  1. Gör ansökan enligt den anordnande kommunens riktlinjer, tex webbansökan eller pappersblankett.
  2. Vid webbansökan, skriv ut kopia och skicka den tillsammans med dina betyg till Vuxenutbildningen i Tierp. Om du har använt pappersblankett ska den tillsammans med dina betyg skickas till Vuxenutbildningen i Tierp.
  3. Viktigt! Ansökan med betygskopior behöver vara Vuxenutbildningen i Tierp tillhanda senast en vecka innan sista ansökningsdatum.
  4. När din ansökan har kommit till oss fattar vi beslut om vi har möjlighet att betala för utbildningen eller inte. I de fall vi inte har möjlighet att bevilja alla sökande görs en prioritering enligt de urvalskriterier som finns i förordningen, 3 kap 7§ Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
  5. Din ansökan tillsammans med vårt beslut skickas till den kommun du sökt.
  6. Anordnande kommun fattar beslut om antagning.
  7. Antagningsbesked skickas till Dig.

Beslut om interkommunal ersättning samt mottagande av sökande kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information hittar du på Överklagandenämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .