Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål i en framtidsplanering. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i din planering.

När kan jag ta hjälp av en Studie- och yrkesvägledare?​

Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor kring val, förändringar och beslut.

Det är inte nödvändigt att du har valt studieinriktning när du träffar en studie- och yrkesvägledare. Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra, men inte kommit vidare med. Ni kan tillsammans ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

Kontakt
Eva Carlsson, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0293-21 83 25
E-post: vuxenutbildningen@tierp.se

Besök
Välkommen att boka tid för studie- och yrkesvägledning

Telefontider

Veckodag

Klockslag

måndagar

09.00–10.00

tisdagar

13.00–14.00

onsdagar

13.00–14.00

torsdagar

13.00–14.00