Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kompost

Kompostering innebär att matrester och annat organiskt material bryts ner av mikroorganismer och maskar. Det som blir kvar är en jordprodukt som innehåller väldigt mycket näring. Använder du detta som jordförbättringsmedel både inne och i trädgården så har du förvandlat ditt avfall till en resurs.

Om du planerar att börja kompostera ditt matavfall ska det först anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Vilka krav ställs på komposten?

Den ska vara helt skadedjurssäker och springor får inte vara större än 6mm.

Ska kompostering ske året om ser vi gärna att behållaren är isolerad, en så kallad varmkompost.

Kan jag anmäla min egentillverkade kompost?

Det går bra att anmäla sin egentillverkade kompost. Viktigt då är att bifoga ritning och fotografier där det tydligt framgår hur komposten är byggd.

Vad kostar anmälan?

Handläggningsavgift tas ut enligt Kommunfullmäktiges gällande taxa.

År 2021 är kostnaden 1080 kr om man väljer att anmäla komposten via pappersblanketten och 540 kr om man väljer att anmäla komposten via e-formuläret.

Hur länge gäller beslutet?

Beslutet för kompostering av matavfall gäller fram till dess fastigheten byter ägare.

Förläng hämtningsintervallet

I samband med anmälan av kompost går det också bra att anmäla förlängt hämtningsintervall av brännbart kärl- och säckavfall, vilket är avfallet i det gröna kärlet.

Det här alternativet är bra för dig som upplever att det gröna kärlet inte blir fullt innan nästa hämtning. Hämtning sker då var fjärde vecka istället för varannan, samma hämtningsdag gäller om inget annat meddelas.