Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet, i form av användning av mark, byggnader eller anläggningar, som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten, eller som innebär annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarliga verksamheter delas i fyra olika prövningsklasser, A-, B-, C- respektive U-verksamheter.

A = Tillstånd söks hos miljödomstolen.

B = Tillstånd söks hos miljöprövningsdelegationen (via Länsstyrelsen).

C = Anmälan ska lämnas in till Medborgarservice i Tierps kommun

U = Övriga miljöfarliga verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan men som ändå berörs av tillsyn.