1. Fil/dokument Att söka bygglov

  en bygglovshandläggare? Boka tid på telefon 0293-21 80 88. Vad varje fastighetsägare behöver veta om bygglov (pdf, 4 MB) Hur lång tid tar det att få min ansökan beviljad? Det är ett lagkrav att beslut i bygglovs

  Senast ändrad: 2021-04-19 15.26 • Storlek: 2 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Att söka bygglov
 2. Fil/dokument Ansökan om bygglov

  är det viktigt att du anger det på din ansökan. Blanketter för bygglovsansökan Ansökan om bygglov (pdf, 268 kB) Anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) (pdf, 170 kB) Ansökan om förhandsbesked (pdf, 168 kB) Fler

 3. Fil/dokument Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt

  Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt Har du planer på att bygga i sommar är det nu hög tid att skicka in bygglovsansökan till kommunen. På våren och sommaren ökar trycket

  Senast ändrad: 2019-04-04 13.11 • Storlek: 821 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Kommun och inflytande / Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt
 4. Fil/dokument Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov

  Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas

 5. Fil/dokument Bygglovsfritt

  Bygglovsfritt En del åtgärder får man göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som t ex strandskyddsdispens

  Senast ändrad: 2018-09-17 09.59 • Storlek: 5 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Bygglovsfritt
 6. Fil/dokument Bygga & bo-kvällar

  Få svar på dina frågor om bygglov Vårens bygga & bo-kvällar är inställda! Med anledning av Corona ställs Bygga & bo-kvällarna den 1 april och 6 maj in. Men du har ändå möjlighet att få svar

  Senast ändrad: 2020-03-25 14.41 • Storlek: 447 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga & bo-kvällar
 7. Fil/dokument Bo, trafik och miljö

  post medborgarservice­@tierp.se Har du ett pågående ärende hos oss på bygglovkontoret når du din bygglovhandläggare på vardagar mellan kl 13-15, torsdagar mellan kl 12-15, via Medborgarservice.

  Senast ändrad: 2021-04-23 12.54 • Storlek: 809 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö
 8. Fil/dokument Beställa nybyggnadskarta

  nybyggnadskarta utanför detaljplan. I vissa enklare ärenden kan en enkel nybyggnadskarta räcka även inom detaljplan. Kartan ger bygglovshandläggaren en bild av förutsättningarna för att ge bygglov. Fullständig

 9. Fil/dokument Skyltning

  tillstånd av Vägverket. Inom detaljplan krävs bygglov. Väglagen 46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar

  Senast ändrad: 2019-04-01 10.37 • Storlek: 932 bytes
  Tierp.se / Företag / Regler och tillstånd / Gator, torg och parker / Skyltning
 10. Fil/dokument Om det blir fel

  om du får avslag på en bygglovsansökan, om en granne till dig får ett bygglov som på något sätt påverkar dig, om du tycker att du fått en orimlig avgift eller fått ett föreläggande som du inte håller

  Senast ändrad: 2019-01-31 07.31 • Storlek: 5 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Om det blir fel