1. Fil/dokument Att söka bygglov

  myndigheter, måste höras. Tjänstegarantin innebär att om beslut om bygglov dröjer mer än fem veckor får sökanden 10 procent rabatt på bygglovsavgiften. I nformation om bygglovsprocessen (pdf, 2 MB)

  Senast ändrad: 2021-09-02 13.30 • Storlek: 1 kB
  tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Att söka bygglov
 2. Fil/dokument Ansökan om bygglov

  Bygglovsansökan Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt. Ansökan eller anmälan enligt PBL. Vilka handlingar ska jag skicka in? Ritningarna

 3. Fil/dokument Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov

  Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas

 4. Fil/dokument Företagarfrukost 17 september 7:15-9:00 Bygga – bygglov och bygghandelsbranschen

  Foto: Mostphotos, Hubert Elming Företagarfrukost 17 september 7:15-9:00 Bygga – bygglov och bygghandelsbranschen Under det senaste året har byggsektorn formligen exploderat. Många har valt

 5. Fil/dokument Bygglovsfritt

  Bygglovsfritt En del åtgärder får man göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som t ex strandskyddsdispens

  Senast ändrad: 2018-09-17 09.59 • Storlek: 5 kB
  tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Bygglovsfritt
 6. Fil/dokument Bo, trafik och miljö

  Bo, trafik och miljö Mest besökta Förhandsbesked Anlägga avlopp Ansöka om bygglov Anmälan tomtkö Anmäl värmepumpen Digital handläggning Ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård

  Senast ändrad: 2021-08-25 12.56 • Storlek: 658 bytes
  tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö
 7. Fil/dokument Beställa nybyggnadskarta

  inom detaljplan. Kartan ger bygglovshandläggaren en bild av förutsättningarna för att ge bygglov. Fullständig eller enkel En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetens mått och läge, planbestämmelser

 8. Fil/dokument Om det blir fel

  om du får avslag på en bygglovsansökan, om en granne till dig får ett bygglov som på något sätt påverkar dig, om du tycker att du fått en orimlig avgift eller fått ett föreläggande som du inte håller

  Senast ändrad: 2019-01-31 07.31 • Storlek: 5 kB
  tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Om det blir fel
 9. Fil/dokument Skyltning

  tillstånd av Vägverket. Inom detaljplan krävs bygglov. Väglagen 46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar

  Senast ändrad: 2019-04-01 10.37 • Storlek: 932 bytes
  tierp.se / Företag / Regler och tillstånd / Gator, torg och parker / Skyltning
 10. Fil/dokument Broschyrer och skrifter

  man kan behöva veta om bygglov. Till dig som vill installera eldstad (pdf, 70 kB) Information om hur man gör en anmälan och vilka krav som gäller för installation av eldstad. Exempel på bygglovsritning (pdf, 161

  Senast ändrad: 2018-06-13 11.55 • Storlek: 1 kB
  tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Broschyrer och skrifter