1. Fil/dokument Att söka bygglov

  Att söka bygglov Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt. Bygglovsansökan börjar alltid med en ifylld blankett. Den kan du sedan lämna in

  Senast ändrad: 2021-04-26 11.45 • Storlek: 2 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Att söka bygglov
 2. Fil/dokument Ansökan om bygglov

  Bygglovsansökan Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt. Ansökan eller anmälan enligt PBL. Vilka handlingar ska jag skicka in? Ritningarna

 3. Fil/dokument Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt

  Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt Har du planer på att bygga i sommar är det nu hög tid att skicka in bygglovsansökan till kommunen. På våren och sommaren ökar trycket

  Senast ändrad: 2019-04-04 13.11 • Storlek: 821 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Kommun och inflytande / Ansök om bygglov inför sommarens byggprojekt
 4. Fil/dokument Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov

  Ny lag 1 juli berör verkställande av bygglov, rivningslov och marklov En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas

 5. Fil/dokument Bygglovsfritt

  Bygglovsfritt En del åtgärder får man göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som t ex strandskyddsdispens

  Senast ändrad: 2018-09-17 09.59 • Storlek: 5 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Bygglovsfritt
 6. Fil/dokument Bo, trafik och miljö

  Bo, trafik och miljö Mest besökta Förhandsbesked Anlägga avlopp Strandskydd Ansöka om bygglov Anmälan tomtkö Anmäl värmepumpen Digital handläggning Ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov

  Senast ändrad: 2021-07-05 13.48 • Storlek: 671 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö
 7. Fil/dokument Bygga & bo-kvällar

  Få svar på dina frågor om bygglov Vårens bygga & bo-kvällar är inställda! Med anledning av Corona ställs Bygga & bo-kvällarna den 1 april och 6 maj in. Men du har ändå möjlighet att få svar

  Senast ändrad: 2020-03-25 14.41 • Storlek: 447 bytes
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga & bo-kvällar
 8. Fil/dokument Beställa nybyggnadskarta

  inom detaljplan. Kartan ger bygglovshandläggaren en bild av förutsättningarna för att ge bygglov. Fullständig eller enkel En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetens mått och läge, planbestämmelser

 9. Fil/dokument Skyltning

  tillstånd av Vägverket. Inom detaljplan krävs bygglov. Väglagen 46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar

  Senast ändrad: 2019-04-01 10.37 • Storlek: 932 bytes
  Tierp.se / Företag / Regler och tillstånd / Gator, torg och parker / Skyltning
 10. Fil/dokument Om det blir fel

  om du får avslag på en bygglovsansökan, om en granne till dig får ett bygglov som på något sätt påverkar dig, om du tycker att du fått en orimlig avgift eller fått ett föreläggande som du inte håller

  Senast ändrad: 2019-01-31 07.31 • Storlek: 5 kB
  Tierp.se / tierp.se / Bo, trafik och miljö / Bygga bostad / Bygga nytt, ändra eller riva / Om det blir fel