Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att söka bygglov

Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt.

Digitala handlingar

Digitala handlingar kan skickas in via webbformulär för bygglovsansökan. Tänk på att om du vill skicka in ansökningsblanketten digitalt behöver den ändå vara underskriven. Det går bra att skanna in en underskriven pappersblankett och skicka via formuläret.

Skicka till eller lämna in på kommunhuset

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp

Hur lång tid tar det att få min ansökan beviljad?

Det är ett lagkrav att beslut i bygglovs- och förhandsbeskedsärenden ska fattas inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Om det finns skäl som exempelvis mer omfattande utredningar kan perioden förlängas med ytterligare 10 veckor. Vid anmälan enligt PBL är lagkravet fyra veckor från komplett ärende.

Tjänstegaranti

Tierps kommun har fattat beslut om en tjänstegaranti. Den gäller inom detaljplanerat område för enkla planenliga bygglov där ingen annan part, till exempel grannar eller andra myndigheter, måste höras. Tjänstegarantin innebär att om beslut om bygglov dröjer mer än fem veckor får sökanden 10 procent rabatt på bygglovsavgiften.