Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att söka bygglov

Ställ dina frågor direkt till oss under våra Bygga & bo-dagar. Handläggare som arbetar med bygglov finns på plats i kommunhusets reception den 20 april och 18 maj klockan 13.00-18.00. I mån av tid kommer även tjänstepersoner som arbetar med enskilda avlopp och strandskydd att finnas tillgängliga.

E-tjänst

Bygglovsansökan kan göras via e-tjänst för bygglovsansökan.

Blanketter

Ansöker du på pappersblankett ska den lämnas in på kommunhuset eller skickas med posten.

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp

Hur lång tid tar det att få min ansökan beviljad?

Det är ett lagkrav att beslut i bygglovs- och förhandsbeskedsärenden ska fattas inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Om det finns skäl som exempelvis mer omfattande utredningar kan perioden förlängas med ytterligare 10 veckor. Vid anmälan enligt PBL är lagkravet fyra veckor från komplett ärende.

Tjänstegaranti

Tierps kommun har fattat beslut om en tjänstegaranti. Den gäller inom detaljplanerat område för enkla planenliga bygglov där ingen annan part, till exempel grannar eller andra myndigheter, måste höras. Tjänstegarantin innebär att om beslut om bygglov dröjer mer än fem veckor får sökanden 10 procent rabatt på bygglovsavgiften.