Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att söka bygglov

Har du planer på att bygga nytt eller göra om i en befintlig byggnad? Då kan det vara aktuellt för dig att läsa mer om att söka bygglov.

Olika åtgärder kräver olika lov

Beroende på vad det är du vill bygga behöver din ansökan bestå av olika delar. Du behöver ta reda på om det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som styr vilka åtgärder du får göra. Det är också skillnad på att ansöka om bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Läs mer om att bygga nytt, ändra eller riva.

Bygglovshandlingar och ritningar

Innan du skickar in en bygglovsansökan är det också bra att först ta reda på vilka bygglovshandlingar och bygglovsritningar du behöver bifoga med ansökan.

Lämna in bygglovsansökan

När du vet vad som krävs för den åtgärd du vill göra är det dags att skicka in din bygglovsansökan.

Hur lång tid tar det att få min ansökan beviljad?

Det är ett lagkrav att beslut i bygglovs- och förhandsbeskedsärenden ska fattas inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Om det finns skäl som exempelvis mer omfattande utredningar kan perioden förlängas med ytterligare tio veckor.

Vid anmälan enligt plan- och bygglagen är kravet fyra veckor från komplett ärende.