Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Att söka bygglov

Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret, detta gör att det kan dröja lite extra innan du får respons på din ansökan och att handläggningstiderna under sommaren kan bli något längre än vanligt.

Bygglovsansökan börjar alltid med en ifylld blankett. Den kan du sedan lämna in på flera olika sätt.

Digitala handlingar

Dina digitala handlingar kan skickas in via webbformulär för bygglovsansökan. Tänk på att om du vill skicka in ansökningsblanketten digitalt behöver den ändå vara underskriven. Det går bra att skanna in en underskriven pappersblankett och skicka via formuläret.

Skicka till eller lämna in på kommunhuset

Tierps kommun
Centralgatan 7
815 80 Tierp

Besökstider för att söka bygglov hos Medborgarservice

Måndag-fredagar: 07.30-16.00. Dag före röd dag stänger vi klockan 12.00.

Vill du träffa en bygglovshandläggare?

Boka tid på telefon 0293-21 80 88.

Hur lång tid tar det att få min ansökan beviljad?

Det är ett lagkrav att beslut i bygglovs- och förhandsbeskedsärenden ska fattas inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Om det finns skäl som exempelvis mer omfattande utredningar kan perioden förlängas med ytterligare 10 veckor. Vid anmälan enligt PBL är lagkravet 4 veckor från komplett ärende.

Naturligtvis har Tierps kommun ambitionen att handläggningen ska gå snabbare än så. År 2018 var 60 % av bygglovsärendena beslutade inom tre veckor från det att ansökan var komplett.

Tjänstegaranti

Tierps kommun har fattat beslut om en tjänstegaranti. Den gäller inom detaljplanerat område för enkla planenliga bygglov där ingen annan part, t ex grannar eller andra myndigheter, måste höras. Tjänstegarantin innebär att om beslut om bygglov dröjer mer än 5 veckor får sökanden 10 % rabatt på bygglovsavgiften.