Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsansökan

Ansökan eller anmälan enligt PBL.

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Ritningarna ska visa att du uppfyller alla krav enligt boverkets byggregler.

Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning.

Digital handläggning

Från och med den 1 mars 2019 kommer ärenden inom miljö- och hälsoskydd, bygglov och naturvård att handläggas digitalt. Kunder och sökande kommer i första hand att kontaktas via e-post.

Önskar du återkoppling och information kring din ansökan via brev är det viktigt att det anges på ansökan.

Blanketter för bygglovsansökan 

Ansökan om bygglovPDF (pdf, 172 kB)

Anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL)PDF (pdf, 170 kB)

Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 168 kB)

Fler blanketter finns bland våra e-tjänster och blanketter

Skicka in ansökan eller anmälan via formuläret

 


Bifoga relevanta handlingar. OBS att du endast kan bifoga en fil åt gången.
Relevanta handlingar kan t ex vara:
- Underskriven blankett för bygglovsansökan/anmälan enligt PBL
- Situationsplan
- Ritningar (t ex fasad- plan- och sektionsritningar)
- Projektbeskrivning
Vill du skicka fler filer?
Maila medborgarkansli@tierp.se. Kom ihåg att uppge ditt namn och fastighetsbeteckning i mailet.
För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPRöppnas i nytt fönster.