Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovshandlingar

Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för bygglovshandlingar.

Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har möjlighet att få titta på, eller få kopior av, dem såvida de inte är sekretessbelagda.

Olika typer av bygglovshandlingar

En projektbeskrivning ska alltid finnas med i ansökan. Oftast behöver den inte vara särskilt omfattande. Det räcker att du med egna ord beskriver vad du vill göra.

Det är viktigt att det framgår vad för verksamhet som är eller ska vara i byggnaden. Till exempel om garaget är till för privatbil eller firmabil/yrkesfordon.

Ritningarna är viktiga i bygglovsansökan. Vi behöver veta var du vill bygga på tomten och hur byggnaden ska se ut på utsidan.

Vi behöver också veta hur planlösningen ska bli, takhöjder och eventuella samband mellan befintliga och tillbyggda delar. I de flesta ärenden behöver vi därför få in:

 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Detaljritningar (om du exempelvis ska byta fönster)
 • Sektioner

Mer om ritningar finns på sidan bygglovsritningar.

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat och ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Fullständig eller enkel nybyggnadskarta

I normala fall krävs en fullständig nybyggnadskarta inom detaljplan och en enkel nybyggnadskarta utanför detaljplan. I vissa enklare ärenden kan en enkel nybyggnadskarta räcka även inom detaljplan. Kartan ger en bild av förutsättningarna för bygglovet.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid tillbyggnader eller andra utvändiga ändringar i en befintlig miljö är det alltid bra att skicka med fotografier. Bra foton kan innebära att vi inte behöver åka ut och titta på plats, vilket betyder att handläggningen kan gå lite snabbare.

Fotona ska vara tydliga och ha bra skärpa. Tänk på att de blir allmänna handlingar när de kommit in till kommunen, det är därför olämpligt att personer finns med på fotona.

Kontrollansvarig krävs i de flesta ärenden. Uppgift om kontrollansvarig ska finnas innan bygglov kan beviljas, i de fall sådan krävs. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig. På Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade kontrollansvariga.

Det finns två olika behörigheter för kontrollansvariga:

 • N – för åtgärder av normala art exempelvis åtgärder upp till nybyggnad av bostadshus i max två våningar
 • K – för åtgärder av komplicerad art som krävs för exempelvis nybyggnad av bostadshus med fler än två våningar och även enkla byggnader med stora spännvidder

Vilken typ av certifiering kontrollansvarig ska ha avgörs av åtgärdens art. Endast små ändringar av småhus och ytterligare vissa små åtgärder är undantagna från kravet.

I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är. Kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än för ett enkelt bygge.

Oavsett ska varje kontrollplan föregås av en riskbedömning som avgör om det finns kritiska riskmoment i specifika projektet och om det finns sådana som inte kan undvikas hur de ska kontrolleras (kontrollpunkter i kontrollplanen) , denna riskbedömning ska lämnas som bilaga till kontrollplanen eller senast inför tekniskt samråd.

Alla eventuella kontrollpunkter ska ha koppling till plan- och bygglagen och röra genomförandet.

Bra att veta och checklista

Den första punkten är en checklista som kan användas främst för enklare ärenden utan kontrollansvarig.

Eftersom alla byggnadsåtgärder är unika kräver olika bygglovsansökan olika handlingar. Exempel på övriga handlingar som kan behöva bifogas till ansökan är:

 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar
 • Konstruktionsberäkning
 • VA-ritningar
 • Ventilationsritningar
 • Takstolsritningar och beräkningar
 • Energibalansberäkning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Bevis om tecknat färdigställandeskydd
 • Fabrikat och modell på eldstad
 • Skorstenens utförande
 • Bullerutredning kan krävas för bostäder utanför planlagt område