Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgifter enligt plan- och bygglagen

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL.

Avgifterna i taxan är beslutad i kommunfullmäktige.

Tilläggsavgifter

Förutom bygglovsavgiften kan andra tilläggsavgifter tillkomma.

  • Om det som ska byggas inte stämmer överens med detaljplanen men ändå kan godtas som en avvikelse tillkommer en tilläggsavgift.
  • Om en lokaliseringsprövning krävs vid granskningen av lovet. Det behövs om det som ska byggas ligger utanför detaljplan och inte är en komplettering till ett en- eller tvåbostadshus.
  • Vid byggnationer inom detaljplan tillkommer ofta en planavgift. Syftet är att i efterhand täcka kostnaderna i samband med att ta fram detaljplaner.
  • För att ett bygglov ska beviljas kan det krävas en nybyggnadskarta.

Andra typer av avgifter som kan beröra bygglovsärenden är de olika påföljder och ingripanden som finns i plan- och bygglagen. Det handlar om byggsanktionsavgifter och viten.

Kontakt

Har frågor om avgifter eller ansökan är du välkommen att kontakta medborgarservice.