Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgifter

För handläggningen av ärenden som rör bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL, tar kommunen ut en avgift.

Avgifterna i taxan är beslutad i kommunfullmäktige.

Tilläggsavgifter

Förutom bygglovsavgiften kan andra tilläggsavgifter tillkomma.

  • Om det som ska byggas inte stämmer överens med detaljplanen men ändå kan godtas som en liten avvikelse tillkommer en tilläggsavgift.
  • Om en lokaliseringsprövning krävs vid granskningen av lovet. Det behövs om det som ska byggas ligger utanför detaljplan och inte är en komplettering till ett en- eller tvåbostadshus.
  • För byggnationer inom detaljplan tillkommer ofta en planavgift. Dess syfte är att i efterhand täcka kostnaderna som kommunen har i samband med att ta fram detaljplaner.
  • För att ett bygglov ska beviljas kan det krävas en nybyggnadskarta.
  • Vid byggnationer inom område med detaljplan, eller vid åtgärder nära tomtgräns, kan det krävas utstakning.

Andra typer av avgifter som kan beröra bygglovsärenden är de olika påföljder och ingripanden som finns i Plan- och bygglagen. Det handlar om byggsanktionsavgifter och viten Länk till annan webbplats..

Kontakt

Har frågor om avgifter eller ansökan är du välkommen att kontakta medborgarservice.