Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsprocessen

Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt.

Bygglov

Ansökan om bygglov skickar du in till kommunen i god tid innan du vill börja bygga. Det är ett lagkrav att du ska få ett beslut inom 10 veckor från att du lämnat in kompletta handlingar, i riktigt komplicerade ärenden kan det förlängas med ytterligare 10 veckor.

När handläggaren har fått in alla handlingar som behövs får du ett brev som talar om detta och när du senast ska få ditt bygglovsbeslut. I bygglovet granskas placering, utformning, användningssätt och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen, klicka för större bild.

Anmälan

Vid vissa åtgärder, som exempelvis ändring i bärande stomme eller installation av eldstad ska du istället för att ansöka om bygglov göra en anmälan till kommunen.

Det innebär att kommunen inte kan säga ja eller nej till åtgärden, bara se till att du följer byggregler och andra krav som samhället ställer. I övrigt ser processen likadan ut som för bygglov, det vill säga bland annat att du måste ha ett startbesked innan du får börja.

Även för vissa bygglovsbefriade åtgärder måste du göra en anmälan. Läs mer om vilka på sidan Friggebodar och attefallshus.

Kontrollansvarig

I de flesta byggprojekt krävs att du har en kontrollansvarig, ofta benämnd KA, till din hjälp. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig. På Boverkets webbplats finns alla certifierade kontrollansvariga listade.

Endast små ändringar av småhus och ytterligare vissa små åtgärder är undantagna från kravet.

Startbesked

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga, det räcker inte med bara bygglov. I enklare ärenden kan du ibland få startbesked samtidigt som du får bygglov. I större ärenden behöver du och din kontrollansvarige komma till kommunhuset och ha ett tekniskt samråd tillsammans med byggnadsinspektören.

På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom de viktigaste reglerna som gäller för ditt ärende samt vad som krävs för att du ska kunna få ett startbesked. Du ska kunna visa att byggnaden kan uppfylla samhällets krav på exempelvis energihushållning, brandsäkerhet, hållfasthet med mera.

Arbetsplatsbesök

Vid samtliga större byggen ska byggnadsinspektören besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Vid det tekniska samrådet bestäms i vilket skede av bygget besöket ska komma. Om inte exakt tidpunkt bestämts vid samrådet är det ditt ansvar att anmäla till inspektören när det är dags att komma.

Byggnadsinspektörens uppgift under arbetsplatsbesöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Däremot kommer ingen genomgripande besiktning att göras och att byggnadsinspektören har varit där innebär inte att bygget har "godkänts". Ansvaret för att allt blir riktigt gjort ligger fortfarande hos dig som byggherre.

Slutbesked

När byggnationen är klar anmäler du detta till kommunen. I större ärenden kommer byggnadsinspektören ut för ett slutsamråd, som hålls på plats i byggnaden. Vid slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarig ska lämna ett utlåtande. Dessutom ska man gå igenom om det krävs några ytterligare kompletteringar innan ett slutbesked kan skrivas. Observera att du inte får ta byggnaden eller byggnadsdelen i bruk innan du fått ett slutbesked om det inte står något annat i startbeskedet.