Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lantmäteri och fastigheter

Lantmäteri handlar om fastigheter, till exempel var deras gränser går och vem som äger dem.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. En del fastigheter är tomter med ett eller flera hus, andra kan bestå av skogs- eller jordbruksmark.

I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Har du frågor angående lantmäterifrågor

Frågor som du ska vända dig till Lantmäteriet med kan till exempel vara:

  • Nybildande av fastighet, till exempel för att bygga ett hus (avstyckning)
  • Ombildande av fastighet, till exempel för att utöka en tomt (fastighetsreglering)
  • Ändra eller skapa rättigheter, till exempel rätt till väg
  • Bilda gemensamhetsanläggningar, för att besluta hur flera fastigheter ska samverka för att till exempel anlägga, sköta och fördela kostnader för vägar, vatten, avlopp, parkeringsplatser och garage.

  Lantmäteriet
  Webb: lantmateriet.se
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Telefon: 0771-63 63 63 (vardagar kl 9:00-16:00)
  E-post: kundcenter@lm.se
  Besöksadress: Strandbodgatan 1 C, Uppsala