Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lediga tomter och byggnader

Tierps kommun har lediga småhustomter till salu och säljer byggnader med mark via anbud.

Lediga tomter

Kartan visar tomter och mark som finns till försäljning just nu, eller som planeras att bli till salu.

Tomter till salu

I förlängningen av Stenbocksvägen i Tierp finns två tomer, varav den ena har sålts. Tomterna har goda gång- och cykelförbindelser med närhet till kollektivtrafik, skola, idrottsområde och service.

Kommunalt vatten och avlopp samt möjlighet att ansluta till fjärrvärme och fiber. Anslutningsavgifter för detta tillkommer.

Tomterna erbjuds i turordning till tomtkön.

Läs mer om detaljplanen Dp 1057 - Kronhjortsvägen, planbeskrivningPDF (pdf, 2 MB) och förrättningskartaPDF (pdf, 818 kB).

Skriv tabellbeskrivning här

Stenbocksvägen 1


Fastighetsbeteckning

Vallskoga 1:138

Postadress

Stenbocksvägen 1, 815 44 Tierp

Areal

895 m²

Fast pris

443 025 kr

Byggprojetet Stenbocksvägen

Anläggandet av infrastruktur till tomterna genomfördes under 2018 och färdigställdes i början av 2019.

Läs om projektet

Områden under utformning i Tierps centralort

I Tierps centralort planeras just nu ett område för bebyggelse; Siggbo.

Siggbo
Planer för flervånings­hus och villatomter

Dp 1036 - Siggbo, ny stadsdel för bostäder, handel, skolor mm
Markpriser

Mark

Priser

Villatomter i tätorterna Tierp och Örbyhus

495 kr/kvm

Villatomter i övriga kommunen

350 kr/kvm

Detaljplanelagd industrimark*

180 kr/kvm

Råmark*

50 kr/kvm

Priserna gäller från 2018-11-01.

* köparen bekostar lantmäteriförrättningen


Taxa markpriserPDF (pdf, 400 kB)

Vid exploatering av nya områden i samverkan mellan kommunen och en exploatör görs en förhandling för att balansera intäkter och kostnader och av detta underlag bestäms markpriset.

Att tänka på

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgift för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5% av tomtpriset + 825 kr.

Mer information om lagfartsansökan hittar du hos Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

Bygglov

Om du planerar att bygga på tomten krävs det i de flesta fall bygglov. Eller kontakta Medborgarservice för närmare information.

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan används för att upprätta en situationsplan när du ska ansöka om bygglov. Den krävs i samband med nybyggnation och i vissa fall även vid tillbyggnad. Kartan ger bygglovshandläggaren en bild av förutsättningarna för att ge bygglov.

Beställ nybyggnadskarta.

Elnät, fjärrvärme och stadsnät

Vattenfall äger elnätet i största delen av Tierps kommun. Mer information om att ansluta tomten till Vattenfalls elnät hittar du på vattenfalleldistribution.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller ring Vattenfalls kundservice, telefon 020-82 00 00.

På flera orter i kommunen finns fjärrvärme. Kontakta Tierps Fjärrväme, 0293-13075 eller besök tierpsfjarrvarme.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Tierps kommun finns stadsnät för bredband.