Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lediga tomter och byggnader

Tierps kommun har lediga småhustomter till salu, och säljer byggnader med mark via anbud.

Var finns det lediga tomter?

Kartan visar tomter och mark som finns till försäljning just nu, eller som är på gång, dvs planeras att bli till salu.

Lediga tomter och tomter pågång

Områden under utformning i Tierps centralort

I Tierps centralort planeras just nu tre områden för bebyggelse; Kronhjortsvägen, Fågelvägen och Siggbo.

Siggbo
Planer för flervånings­hus och villatomter

Dp 1036 - Siggbo, ny stadsdel för bostäder, handel, skolor mm

Kronhjortsvägen
4 tomter på gång

Markpriser

Mark

Priser

Villatomter i tätorterna Tierp och Örbyhus

495 kr/kvm

Villatomter i övriga kommunen

350 kr/kvm

Detaljplanelagd industrimark*

180 kr/kvm

Råmark*

50 kr/kvm

Priserna gäller från 2018-11-01.

* köparen bekostar lantmäteriförrättningen

 

Taxa markpriserPDF (pdf, 400 kB)

Vid exploatering av nya områden i samverkan mellan kommunen och en exploatör görs en förhandling för att balansera intäkter och kostnader och av detta underlag bestäms markpriset.

 

Att tänka på

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgift för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5% av tomtpriset + 825 kr.

Mer information om lagfartsansökan hittar du hos Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

Bygglov

Om du planerar att bygga något krävs det i de flesta fall bygglov. Eller kontakta Medborgarservice för närmare information.

Nybyggnadskartor

Om du ska bygga nytt inom område med detaljplan och verksamhetsområde för kommunalt VA krävs att du har en nybyggnadskarta. Sådan kan du beställa från kommunen för en kostnad. Beställningen görs via Medborgarservice.

Elnät, fjärrvärme och stadsnät

Vattenfall äger elnätet i största delen av Tierps kommun. Mer information om att ansluta tomten till Vattenfalls elnät hittar du på vattenfalleldistribution.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eller ring Vattenfalls kundservice, telefon 020-82 00 00.

På flera orter i kommunen finns fjärrvärme. Kontakta Tierps Fjärrväme, 0293-13075 eller besök tierpsfjarrvarme.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Tierps kommun finns stadsnät för bredband.