Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Lediga tomter och byggnader

Tierps kommun har lediga småhustomter till salu och säljer byggnader med mark via anbud.

Lediga tomter

Kartan visar tomter och mark som finns till försäljning just nu, eller som planeras att bli till salu.

Lediga tomter i Tierp

Bondegatan
Kommunalt v/a, möjlighet att ansluta till fiber och fjärrvärme. Tomterna fördelas till tomtkön.
Förrättningskarta Pdf, 265 kB. (Pdf, 265 kB)
Bondegatan - Planbeskrivning Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Bondegatan - Plankarta Pdf, 376 kB. (Pdf, 376 kB)
Bondegatan - Måttsatt kartbild Pdf, 70 kB. (Pdf, 70 kB)

Prissänkning tomter i Örbyhus

Kommunstyrelsen har beslutat att sänka taxorna på dessa tomter med anledning av fastigheternas läge, storlek och att det krävs mer arbete för att iordningsställa markerna.

Fastighet

Storlek

Taxa

Ny taxa

Libbarbo 1:166

686 m²

339 570 kr

257 250 kr

Libbarbo 1:173

968 m²

479 160 kr

363 000 kr

Libbarbo 2:128

1 208 m²

597 960 kr

453 000 kr


Områden under utformning i Tierps centralort

I Tierps centralort planeras ett område för bebyggelse; Siggbo.

Siggbo
Planer för flervånings­hus och villatomter

Dp 1036 - Siggbo, ny stadsdel för bostäder, handel, skolor mm
Markpriser

Mark

Priser

Villatomter i tätorterna Tierp och Örbyhus

495 kr/kvm

Villatomter i övriga kommunen

350 kr/kvm

Detaljplanelagd industrimark*

180 kr/kvm

Råmark*

50 kr/kvm

Priserna gäller från 2018-11-01.

* köparen bekostar lantmäteriförrättningen


Vid exploatering av nya områden i samverkan mellan kommunen och en exploatör görs en förhandling för att balansera intäkter och kostnader och av detta underlag bestäms markpriset.

Att tänka på

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgift för VA, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5% av tomtpriset + 825 kr.

Mer information om lagfartsansökan hittar du hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lantmäteriet, telefon: 0771-63 63 63

Bygglov

Om du planerar att bygga på tomten krävs det i de flesta fall bygglov. Eller kontakta Medborgarservice för närmare information.

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan används för att upprätta en situationsplan när du ska ansöka om bygglov. Den krävs i samband med nybyggnation och i vissa fall även vid tillbyggnad. Kartan ger bygglovshandläggaren en bild av förutsättningarna för att ge bygglov.

Beställ nybyggnadskarta

Elnät, fjärrvärme och stadsnät

Vattenfall äger elnätet i största delen av Tierps kommun. Mer information om att ansluta tomten till Vattenfalls elnät hittar du på vattenfalleldistribution.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller ring Vattenfalls kundservice, telefon 020-82 00 00.

På flera orter i kommunen finns fjärrvärme. Kontakta Tierps Fjärrväme, 0293-13075 eller besök tierpsfjarrvarme.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Tierps kommun finns stadsnät för bredband.