Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tomtkö

Tierp

Småhustomter

Flygbild över Tierps tätort med gräsytor, hustak och himmel

Foto: Patric Norlin

Tomtkö i Tierp

Just nu är det kö till tomterna i Tierps tätort. Fördelning sker i turordning till tomtkön baserat på det datum när en komplett anmälan lämnats till kommunen.

Erbjudande om ledig tomt

Fördelning av mark till tomtkön sker i turordning baserat på datumet en komplett anmälan lämnats till kommunen.

När det finns tomt tillgänglig för försäljning får du erbjudande att köpa. Tänk på att meddela eventuell adressändring under kötiden till oss, så du inte missar erbjudande om ledig tomt.

Anmälan till tomtkö

För att få en plats i kön ska du först anmäla intresse och därefter betala en årlig administrationsavgift på 300 kronor. Avgiften gäller för ett kalenderår och faktureras inför varje årsskifte.

Får du andra fakturor från Tierps kommun kommer avgiften för din plats i tomtkön att faktureras med samma betalsätt.

Komplett anmälan

När både anmälan är gjord och köavgiften är betald räknas din anmälan som komplett. Det är även det datumet som din plats i turordningen baseras på.

Anmälan till kommunens tomtkö gör du genom vår e-tjänst som kräver mobilt BankID.

Har du inte mobilt BankID går det bra att kontakta Medborgarservice.

Karta

§ 1 Inom kommunen skall finnas tomtköer för tilldelning av mark för villa samt verksamheter.

  • Tierps tätor
  • Karlholms tätort
  • Månkarbos tätort
  • Skärplinges tätort
  • Söderfors tätort
  • Örbyhus tätort
  • Övriga områden
  • Industrimark

§ 2 Registrering i tomtkö med hänsyn till särskilt bostadsområde kan ej ske.

§ 3 Anmälan till tomtkö skall ske till Tierps kommuns Medborgarservice på fastställd blankett eller anmälan på hemsidan. Adressförändring skall omedelbart anmälas.

§ 4 I samband med anmälan till tomtkö skall sökande till kommunen erlägga en avgift om 300 kronor som faktureras per tomtkö. Denna administrationsavgift faktureras därefter årligen för att sökanden skall kvarstå i kön. Administrationsavgift betalas kalenderårsvis. Det vill säga avgiften gäller året ut oavsett när under året den betalas. Administrationsavgiften faktureras inför varje årsskifte av kommunen. Erläggs inte denna inom en månad blir sökanden struken ur kön. Erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 5 Som anmälningsdatum till tomtkö skall räknas den dag då såväl anmälan enligt § 3 som registreringsavgift enligt § 4 kommit kommunen tillhanda.

§ 6 Fördelning av mark till sökande i tomtkö skall ske i turordning efter anmälningsdatum.

Varje sökande skall erhålla högst tre erbjudanden om tomt. Erbjudandena skall avse tre olika fördelningstillfällen. Om sökande avböjt tre erbjudanden om förvärv av tomt skall vederbörande avföras ur tomtkön. Rätt till återanmälan föreligger, varvid sökande inplaceras i tomtkön efter det nya anmälningsdatumet. Ny registreringsavgift skall erläggas.

§ 7 Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphört får sökande överlåta plats i tomtkön till medsökande. Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå till medsökande.

§ 8 Sökande ska vara minst 18 år.

§ 9 Kommunen kan i vissa fall skriva avtal med exploatör (byggherre) om att en viss andel av de småhus som exploatören avser uppföra skall förmedlas via tomtkön. Med småhus skall i detta fall jämställas parhus, kedjehus och radhus som upplåts med äganderätt. Fördelning av småhus till sökande i tomtkö skall ske i turordning efter anmälningsdatum. För sökande, som accepterat erbjudande om småhus, reserveras småhuset för en tid av en månad, inom vilken tid köp av hus skall fullföljas. Ett erbjudande om småhus skall inte räknas som ett erbjudande om tomt enligt §6.

§ 10 Om särskilda förhållanden därtill föranleder kan undantag göras från dessa regler.

§11 Uppsägning av köplats ska ske skriftligt.