Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bredband

De bredbandsnät som finns i kommunens geografiska område förvaltas, drivs och utvecklas av privata aktörer. Kommunen har en strategisk roll som är att arbeta övergripande för att invånare, företagare och besökare ska ha tillgång till bredband.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för att invånare och företagare ska se Tierps kommun som attraktivt att bo och verka i. För kommunen är bredband en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg och välfärdstjänster samt förnyelse och utveckling av den egna verksamheten.

Bredbandsundersökning

I april 2019 har en bredbandsundersökning pågått där personer som bor, arbetar eller är sommarboende i kommunen haft möjlighet att svara på frågor om bredbandet.

Syftet med undersökningen var att, som ett första steg i bredbandslyftet, kartlägga vad som fungerar och vad som kan bli bättre i framtiden när det gäller bredbandet i kommunen.

Undersökningen var öppen fram till den 30 april 2019 och resultatet presenterades den 15 maj 2019.

Resultat av undersökningen

Kommunens bredbandssamordnare

Tierps kommun har en bredbandssamordnare, med uppgift att följa entreprenörernas arbete och bevaka kommunens och kommuninvånarnas intressen i arbetet med bredbandsutbyggnad.

Bredbandssamordnaren nås med e-post på adress jan.palm@tierp.se eller via kommunens växel 0293-21 80 00.

Stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygd

Utbyggnad av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva och för dem att tjäna pengar på. Ibland gör operatörerna bedömningen att bredbandsutbyggnad inte är lönsam. Utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med offentligt stöd. Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Privata aktörer

Tierp Fiber Network

Telefon: 0293-56 30 01
Webb: tierpfibernetwork.selänk till annan webbplats

IP Only/Uppsala stadsnät

Telefon: 0200-43 00 00
Webb: ip-only.selänk till annan webbplats

Bluecom, Air2Fibre

Telefon: 0771-19 07 00
Webb: bluecom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trådlöst bredband alternativ lösning

Nu öppnas för internetanslutning genom luften. Det kan vara en alternativ lösning på platser som av olika skäl passar illa för markbunden fiberanslutning.

Teracom har nu inlett sitt arbete i Tierps kommun med luftburet bredband via sin tjänst kallad Air2Fibre. Lösningen är lämplig exempelvis i svårtillgängliga områden eller där det är glest mellan husen. Air2Fibre kombinerar markbunden fiber med radiolänk för att förmedla internet- och telefonitjänster och möjliggör bredbandsutbyggnad snabbare och till lägre kostnad än då omfattande grävarbete skulle krävas.

Air2Fibre-tekniken har en kapacitet på 100 Mbit/s upp- och nedladdning (februari 2018) och är förberedd för 1Gb/s.

Mer information finns på www.teracom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intresseanmälan kan göras av privatpersoner för såväl permanentbostäder som fritidshus. Även byalag, samfälligheter eller andra aktörer eller sammanslutningar av kunder kan anmäla intresse.

Bredbandsavtalet med Lidén Data

Avtalet med Lidén Data säger att företaget har nyttjanderätt till Tierps kommuns stadsnät/förvaltningsnät och att nätet kan överlåtas till Lidén Data år 2020. Överlåtelse förutsätter att företaget till 2020 uppfyllt sina delar av avtalsvillkoren gällande utbyggnad av bredbandsnätet. Genom avtalet med Lidén Data sparar Tierps kommun in en årlig driftkostnad av förvaltningsnätet på ungefär 3 miljoner kronor.

Tierps kommun har inget avtal med IP Only

IP Only/Uppsala stadsnät är också bredbandsaktör i Tierps kommuns geografiska område. Kommunen har inget samverkansavtal med IP Only.

Var släcks kopparnätet ned i Tierps kommun?

Nedsläckningen av Telias kopparnät berör inte Tierp eller någon annan tätort i kommunen. Så här många hushåll/företagsabonnenter berörs på nedanstående platser:

 • Bergbyås (Vendel) 19
 • Botarbo (Tobo) 11
 • Esarby (Tobo) 41
 • Gundbo (Åkeby) 19
 • Hållen (Hållnäs) 67
 • Imundbo (Lövstabruk) 26
 • Ingstarbo (Lövstabruk) 21
 • Kisberg (Örbyhus/Månkarbo) 9
 • Knypplan (Upplanda) 75
 • Lockelsbo (Månkarbo) 9
 • Sikhjälma (Hållnäs) 22
 • Untra (Söderfors) 19
 • Årböle (Lövstabruk) 17
 • Ängskär (Ängskär) 42

Summa: 397

De områden Telia definierar följer inte helt kommungränsen. Vissa abonnenter i tabellen ovan bor i Östhammars kommun. Endast i områdena Bergbyås, Knypplan och Untra har kunderna haft möjlighet att ansluta till internet genom xDSL-förbindelse. Övriga ovan är endast telefonikunder.

Nedmonteringen av kopparnätet i Sverige görs fortlöpande. Enligt Telias information kommer kopparnätet på ovanstående platser i Tierps kommun att kopplas ur och de fasta abonnemang stängs den 31 maj 2018. Även telefonstolpar och teleledningar fram till vägg eller skorsten kommer så småningom att tas ned.

De abonnenter som berörs när kopparnätet för fast telefoni försvinner utrustas med en radiodel för telefoni och inernetanslutning, alternativt telefoni och bredband via fiber. Radiodelen kan på platser med sämre täckning förses med specialantenn och har bättre prestanda än traditionell mobiltelefoni.

De trygghetslarm som Tierps kommun erbjuder går redan i dag i huvudsak via mobiltelefonnät (radiokommunikation) och påverkas inte av förändringarna i kopparnätet.

Telia beskriver avvecklingen av kopparnätet som en nödvändig anpassning till framtiden. Utrustningen i det fasta kopparnätet är i stor utsträckning föråldrad och lever inte upp till de behov av driftsäkerhet och kapacitet som moderna digitala tjänster har.

Frågor och svar om det Telia kallar framtidens nätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer framöver?

Tierps kommun har fortlöpande diskussioner och uppföljning med Lidén Data, samt bevakar att företaget uppfyller sitt åtagande till 2020 enligt avtal.

Vilket ansvar har kommunen för att jag får bredband?

Tierps kommun har inget direkt ansvar för att privatpersoner eller företag i kommunens geografiska område ska få tillgång till bredband, men det ligger givetvis i kommunens intresse att du som bor eller har ditt företag i Tierps kommun har tillgång till moderna hjälpmedel. Där är bredband viktigt.

Vad krävs för att få bredband?

Som privatperson eller företag krävs att du kontaktar en bredbandsleverantör, för att undersöka möjligheterna till att få bredband, göra en beställning och skriva kontrakt om installation och leverans av bredband och bredbandstjänster. Post- och Telestyrelsen, PTS, har en webbtjänst, bredbandskartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där du kan söka på din adress efter vilka operatörer som finns i närområdet.

Post- och Telestyrelsen svensk bredbandsmyndighet

Post- och Telestyrelsen, PTS, är den svenska myndighet som på nationell nivå bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation omfattar telefonförbindelser, internetförbindelser och radio (exempelvis mobil telefoni och mobilt bredband).

PTS har samlad information om bredband, stödformer, utbyggnadskarta, strategiska och juridiska dokument med mera på sin webbplats:

Post- och Telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om Air2Fibre

Air2Fibre är en bredbandsprodukt som erbjuds av Teracom. I början av 2018 inledde de sitt arbete med tjänsten i Tierps kommun.

Lösningen omfattar internet via bredband, men ingen tillgång till linjär TV (traditionella TV-kanaler med tablå-TV). Med tillgång till bredband är det i dag streamade TV-tjänster som gäller och som statistiskt dominerar i hushållens TV-konsumtion.

Om trådlösa lösningar som Air2Fibre kunnat erbjudas till rimligt pris för ett decennium sedan så hade det sannolikt inte grävts ner så mycket fiber i landet. Det betyder inte att den grävda bredbandsutbyggnaden varit onödig. Markfiber behövs för ett stabilt stomnät med hög kapacitet, exempelvis för kommunikation mellan de sändare som gör denna trådlösa teknik möjlig, samt för anslutning i mer hushållstäta områden.

Att det dröjt med möjlighet att erbjuda Air2Fibre ut till slutkund förklaras av att utveckling och nödvändig utvärdering av tekniken tagit tid, en utveckling som skett och sker språngvis.

En mer detaljerad FAQ (frågor och svar) från Teracom om Air2Fibre finns att läsa i AIR2FIBRE - Bredband via luftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.