Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bredband

Bredbandsnäten som finns i kommunen drivs och utvecklas av privata aktörer. Kommunens roll är att arbeta övergripande för tillgången till bredband.

Bredbandsutbyggnad i kommunen

Under de kommande åren har tio projekt i kommunen beviljats projektstöd av PTS, Post- och Telestyrelsen. Den totala investeringen är på 110 miljoner i kommunen, varav cirka 40 miljoner är stödpengar och aktörerna investerar 70 miljoner. Till skillnad från tidigare betalas projektpengarna ut i förskott.

För att utbyggnaden ska ske krävs att:

  • Tillräckligt många hushåll tecknar avtal med aktören
  • Berörda markägare ger sitt godkännande för grävning på deras mark

Om aktörerna inte har tillräckligt många hushåll som tecknar avtal minskar chansen för bredbandsutbyggnad väsentligt i närtid. Aktörerna tvingas då även betala tillbaka projektstödet till PTS. Ju fler avtal som tecknas i samma område desto större chans till bredbandsutbyggnad.

Bredbandssamordnare

E-post: medborgarservice@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 88

Frågor och svar om bredband

Finns det alternativ till fiber?

Anslutning genom luften är en alternativ lösning på platser där markbunden fiberanslutning inte är möjlig.

Bluecom har inlett arbete i Tierps kommun med luftburet bredband via tjänsten Air2Fibre. Lösningen är lämplig i svårtillgängliga områden eller där det är glest mellan husen.

Vanliga frågor och svar samt mer information finns på Bluecoms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

5G

Den nya generationen mobilt bredband 5G är främst en teknik för samhällsfunktioner och industri. För att kunna leverera 5G krävs att nya master sätts upp - ett arbete som är både dyrt och tidskrävande. Dessutom så har arbetet tagit lång tid på vissa platser.

Under en tid framöver kommer många därför uppleva en ojämn täckning av 5G. För landsbygd och glesbygd kommer främst 5G erbjudas inom low-band, vilket ger ungefär samma hastighet och kapacitet som 4G.

Jag har avtal med en bredbandsoperatör men får inga svar. Vad ska jag göra?

I första hand är det operatören du har avtal med du ska vända dig till. Uppstår det problem går det även bra kontakta kommunens bredbandssamordnare via Medborgarservice.

E-post: medborgarservice@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 00

Vad händer när kopparnätet släcks?

Kommunens verksamheter berörs inte. Detsamma gäller trygghetslarmen i kommunen som går via mobilnät och därför inte påverkas av förändringarna i kopparnätet.

Vill du veta hur din fastighet påverkas finns mer information på Telias hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilket ansvar har kommunen för att möjliggöra utbyggnad av bredband?

Tierps kommun har inget direkt ansvar för att privatpersoner eller företag i kommunens geografiska område ska få tillgång till bredband, men det ligger i kommunens intresse att du som bor eller har ditt företag i Tierps kommun har tillgång till moderna hjälpmedel. Där är bredband viktigt.

Vilka aktörer är verksamma i Tierps kommun?

Det är tre aktörer verksamma i Tierps kommun, Bluecom, IP Only och Tierp Fiber Network (Lidén Data).

Kontaktuppgifter till aktörerna:

IP Only/Uppsala stadsnät
Telefon: 0200-43 00 00
Webb: ip-only.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Open Infra
Telefon: 010-492 71 00
Webb: openinfra.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tierp Fiber Network (Lidén Data)
Telefon: 0293-56 30 01
Webb: tierpfibernetwork.se Länk till annan webbplats.

Bluecom, Air2Fibre
Telefon: 0771-19 07 00
Webb: bluecom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avtalet med Lidén Data säger att företaget har nyttjanderätt till Tierps kommuns stadsnät/förvaltningsnät och att nätet kan överlåtas till Lidén Data år 2020. Överlåtelse förutsätter att företaget till 2020 uppfyllt sina delar av avtalsvillkoren gällande utbyggnad av bredbandsnätet. Genom avtalet med Lidén Data sparar Tierps kommun in en årlig driftkostnad av förvaltningsnätet på ungefär 3 miljoner kronor.

Vad är bredbandslyftet?

I april 2019 utfördes en bredbandsundersökning där personer som bodde, arbetade eller var sommarboende i kommunen hade möjlighet att svara på frågor om bredband.

Resultat av undersökningen

Vad krävs för att få bredband?

Som privatperson eller företag krävs att du kontaktar en bredbandsleverantör för att undersöka möjligheterna till att få bredband. Därefter göra en beställning och skriva kontrakt om installation och leverans.

Post- och Telestyrelsen, PTS, är en svensk bredbandsmyndighet och har en webbtjänst där du kan söka på din adress efter vilka operatörer som finns i närområdet, bredbandskartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om bredband och stödformer finns på PTS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Går det att ansöka om ekonomiskt stöd för utbyggnad?

Utbyggnad av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva och för dem att tjäna pengar på. Ibland gör operatörerna bedömningen att bredbandsutbyggnad inte är lönsam. Utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med offentligt stöd.

Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden.