Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Orm

I Sverige har vi lagstiftning som berör ormar i naturen och som svensk medborgare anses du känna till svensk lagstiftning. I Tierps kommun krävs dessutom tillstånd av kommunen för att hålla orm inom detaljplanelagt område.

Ormar i naturen och på tomten

Alla Sveriges ormar, ödlor och grodor är fridlysta i hela landet. Flera av våra arter är hotade eller sällsynta på gund av att deras livsmiljöer, ofta våtmarker och småvatten, har förändrats eller försvunnit.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.

Orm på din tomt

Det enda undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen. Om du fångar en huggorm bör du flytta den till något annat ställe som är lämpligt för ormen, minst ett par kilometer bort.

Om du är osäker på hur man handskas med ormar kan du ta kontakt med en herpetologisk förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fråga om de känner till några medlemmar eller andra personer som kan hjälpa till med att flytta ormar.

Ormhållande inom detaljplan

För att hålla orm i detaljplanelagt område krävs det tillstånd i Tierps kommun. Tillståndskravet baserar sig på 1 § i Tierps kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga olycksfall och även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor. I tillståndsprövningen tas det i beaktande om utformningen terrarium och omgivande utrymmen där orm hålls kan anses vara lämpligt förhindra att ormen lämnar sin tilldelade boplats. Kraven i tillstånden är även till för att skydda personal från polis eller räddningstjänst om dessa måste gå in i lokalerna i en eventuell akut situation och även för personer som ska utföra fastighetsservice.

Alla medborgare som äger, föder upp och handlar med djur (även på hobbybasis) är skyldiga att vara medvetna om huruvida de arter man hanterar är hotade av internationell handel. Om arten du ägnar dig åt finns med på någon av listorna så måste du garantera dig själv om att vara uppdaterad om gällande regler. Orm får endast förvaras i terrarium som är låst och rymningssäkert. I rummet där orm hålls ska dörrar, fönster ventiler eller dylikt skall vara försedda med säkerhetsnät eller annan anordning som omöjliggör att ormen kan ta sig ut. I övrigt skall terrariet utformas och ormarna skötas enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby (DFS 2005:8, saknr. L 80). Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge dig mer information.

Giftorm

Giftorm får endast förvaras i låst terrarium och får endast hållas i särskilt utrymme i bostaden som inte har annat användningsområde än just ormhållning. Terrarium med giftormar i ska vara tydligt märkt med antal ormar som terrariet inhyser, ormens svenska populärnamn, latinska namn samt varningsskylt med texten: "Varning! Giftorm!". Rummet ska hållas sparsamt möblerat för att undvika eventuella gömställen. Ventilationsöppningar ska vara täckta med nät eller liknande som omöjliggör att ormen kan komma ut genom dem. Nätet ska vara ordentligt fastsatta och vara i sådant material att det inte är bräckligt eller smälter om en värmekälla placeras på det. Dörren till rummet ska vara låst när inte ansvarig för ormhållningen vistas där. På dörren till rum där giftorm hålls ska det anslås följande varningstext:

VARNING GIFTORM — BETT MEDFÖR FARA!
OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLTRÄDE!

Om en giftorm lyckats rymma ska polis omgående kontaktas!

Transport

Förflyttning får endast ske i rymningssäker behållare som inte får lämnas utan tillsyn. Behållaren skall vara tydligt märkt med uppgifter om innehåll samt uppgifter som är av betydelse för behandling av eventuella bett. Oavsett om ormar är giftiga eller inte skall de aldrig förvaras fritt i hemmet eller på allmän plats.

För mer information, kontakta Medborgarservice.