Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Häckar och träd

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Hörntomt

Du som har utfart mot gatan

Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Detta gäller också om din granne har utfart nära din tomt.

Utfart mot gata

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana: minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: minst 3,2 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter
Tomt intill gatan

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck och buskplantor placeras minst 0,6 meter innanför gränsen.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig träden och buskarnas utveckling under några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Träd och buskar vid tomtgräns

Har du tänkt på att...

... små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.

... rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.

... det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.

... trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t ex stoppskyltar, inte syns.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Felanmäla skymd sikt?

När kommunen får en anmälan om skymd sikt skickas ett informationsblad om fastighetsägarens ansvar ut. Efter ett par veckor gör kommunen en besiktning och om sikten fortfarande bedöms vara skymd uppmanas fastighetsägaren att åtgärda problemet. Om siktproblemet ändå inte åtgärdas skickas ett åtgärdsföreläggande till fastighetsägaren.