Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anmälan om skymd sikt

När kommunen får en anmälan om skymd sikt skickas ett informationsblad om fastighetsägarens ansvar ut. Efter ett par veckor gör kommunen en besiktning och om sikten fortfarande bedöms vara skymd uppmanas fastighetsägaren att åtgärda problemet. Om siktproblemet ändå inte åtgärdas skickas ett åtgärdsföreläggande till fastighetsägaren.
Var är det skymd sikt?

Bifoga gärna bild så kan vi lättare göra en förhandsbedömning.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Om du väljer att uppge kontaktuppgifter kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Länk till annan webbplats.