Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nedtagning av träd

Om du vill ta ned ett träd som står på din fastighet kan det krävas lov från kommunen, även om trädet står på din tomt. Kontakta därför alltid Medborgarservice innan du tar ned ett träd på din fastighet.

Träd på kommunens mark

Att själv fälla träd som står på kommunens mark är förbjudet. Men ibland kan det finnas önskemål att ta bort träd som står på kommunens mark.

Kommunen är mycket restriktiva med att fälla friska träd och fäller inte träd för att de exempelvis skuggar tomtmark, skräpar ned på fordon eller för att löv eller barr blåser in på tomter. Riktigt grova eller gamla träd är skyddade enligt lag.

Det finns mycket att tänka på när man vill ta ner träd. Står trädet på någon annans mark? Har man rätt utrustning? Åt vilket håll kommer trädet att falla? Det finns även en del naturvårdsregler som är bra att känna till innan man sätter sågen mot barken.

Naturvårdsverket har ett åtgärdsprogram, en slags handlingsplan, för vad som kallas för särskilt skyddsvärda träd. Det kan vara träd som är väldigt stora, väldigt gamla eller är ihåliga, vilket medför höga naturvärden. Dessa träd är ofta viktiga för bland annat många olika arter av insekter, fåglar, och lavar och kan behöva få vara orörda för att bevara både artrikedomen och områdets karaktär.

Vad räknas som ett särskilt skyddsvärt träd?

  • Ädellövträd med 80 cm i stamdiameter på det smalaste stället under brösthöjd (100 cm gäller för övriga trädslag).
  • Träd som är äldre än 140 år, för gran, tall, ek och bok gäller träd som är äldre än 200 år.
  • Ihåligt träd som är grövre än 40 cm i brösthöjd.

Observera att dessa bestämmelser gäller både för privatpersoner, företag och organisationer och att de gäller för såväl levande som döda träd. Anledningen till att 80 cm i stamdiameter gäller för ädellövträd är att Tierps kommun ligger på nordgränsen för många av ädellövträdslagen. Därför är det viktigt att ta extra hänsyn till dessa.

Vad gör man om man behöver ta ner ett särskilt skyddsvärt träd?

Om man vill ta ner ett träd som klassas som särskilt skyddsvärt, eller utföra andra åtgärder på det som ”väsentligt kan förändra naturmiljön” behöver man ha samråd med Länsstyrelsen. Då görs en bedömning om hur stor påverkan på naturmiljön blir och om det finns något sätt att kompromissa. Exempelvis kanske det är möjligt att beskära trädet istället för att helt ta bort det, eller att markägaren får ersättning om dennes verksamhet hindras av trädet.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..