Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nedtagning av träd

Träden är viktiga. De ger oss grönska och en vacker miljö. Bladen hjälper också till att rena luften. Vill du ta bort ett träd måste du lämna in ett önskemål till kommunen.

Kommunen är restriktiva med att fälla friska träd. Vi fäller inte träd exempelvis för att löv/barr blåser in på tomter, skuggar annans tomtmark, skräpar ned på bilar, båtar och skymmer parabolantenner. Döda träd behöver också bevaras till gagn för vårt djur- och växtrike.

Att fälla träd som står på kommunens mark är förbjudet.

Önskemål om nedtagning

Ibland kan det finnas behov av att ta bort träd på kommunens mark. Du som vill att vi ska ta bort ett träd på kommunens natur- eller parkmark kan lämna in ett önskemål om det. Kontakta Medborgarservice.

Får jag ta ned ett träd på min egen fastighet?

Om du vill ta ned ett träd som står på din fastighet, kan det krävas lov från kommunen. Kontakta alltid Medborgarservice innan du tar ned ett träd på din fastighet.